Tags:
Node Thumbnail

หลังจากที่ Microsoft เปิดตัว Lumia 950XL อย่างเป็นทางการ ทาง Kaption LAB ได้บันทึกวิดีโอการแยกชิ้นส่วนเครื่องซึ่งเผยให้เห็นชิ้นส่วนของระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว และเมื่อพิจารณาจากสเป็กของเครื่องที่ใช้ Qualcomm Snapdragon 810 และความสามารถทั้งการถ่ายวิดีโอ 4K และ Continuum (ที่สามารถแสดงผลจอนอกสูงสุดที่ความละเอียด 1920x1200px และต้องแสดงผลจอที่เครื่องที่ความละเอียด 2560x1440px) แล้ว จึงไม่เป็นเรื่องแปลกที่ Microsoft จะตัดสินใจใส่ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวคล้ายๆ กับที่ Sony Xperia Z5 ใช้ครับ

เห็นแบบนี้แล้วอาจจะต้องเลือกเคสที่ใส่ให้ดี เพื่อป้องกันไม่ให้เคสเก็บความร้อนจากเครื่องครับ

ที่มา - Neowin

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 22 October 2015 - 16:26 #855092
panurat2000's picture

ได้บันทึกวิดีโอการแยกชิ้นส่วนเครื่องซึ่งเผยให้เห็นชิ้นส่วนของระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวให้เห็น

ซึ่งเผยให้เห็นชิ้นส่วนของระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวให้เห็น => ซึ่งเผยให้เห็นชิ้นส่วนของระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว / ซึ่งเผยชิ้นส่วนของระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวให้เห็น

By: mk
FounderAndroid
on 22 October 2015 - 16:49 #855099 Reply to:855092
mk's picture

รูปไม่ขึ้นด้วยนะครับ

By: osmiumwo1f
ContributorWindows PhoneWindows
on 22 October 2015 - 18:03 #855127 Reply to:855099
osmiumwo1f's picture

แก้เรียบร้อยแล้วครับ

By: mk
FounderAndroid
on 22 October 2015 - 21:40 #855198 Reply to:855127
mk's picture

ยังไม่เห็นนะครับ

By: osmiumwo1f
ContributorWindows PhoneWindows
on 22 October 2015 - 21:51 #855200 Reply to:855198
osmiumwo1f's picture

แก้อีกรอบแล้วครับ

By: kaknoi
Windows PhoneWindows
on 22 October 2015 - 22:38 #855209
kaknoi's picture

ผ่าเส็ดมันเอาไปไหนต่อ