Tags:
Node Thumbnail

มาตรฐานความปลอดภัยแบบไม่ต้องใช้รหัสผ่าน FIDO ออกสเปกเวอร์ชัน 1.0 มาเมื่อปลายปี 2014 วันนี้ทางหน่วยงานก็เผยรายชื่อผลิตภัณฑ์ชุดแรกที่ผ่านการตรวจสอบและได้ใบรับรอง FIDO Certified แล้ว

ผลิตภัณฑ์ FIDO ชุดแรกมีทั้งหมด 31 รายการ ส่วนใหญ่เป็นระบบยืนยันตัวตนที่ใช้ในตลาดองค์กร แต่ก็มีผลิตภัณฑ์จากบริษัทที่ชื่อคุ้นเคยอย่าง Google (Google Login Service รองรับ FIDO แล้ว), Qualcomm, Samsung, Yahoo! Japan อยู่ด้วย

ไมโครซอฟท์เคยประกาศว่า Windows 10 จะรองรับ FIDO ด้วย แต่เป็น FIDO เวอร์ชัน 2.0 ที่ต้องรอกระบวนการออกมาตรฐานอีกระยะเวลาหนึ่ง

ที่มา - FIDO

Get latest news from Blognone