Tags:
Node Thumbnail

หลังจากที่ทีมนักวิจัยของ Facebook เผยแพร่งานวิจัยที่ระบุว่าอัลกอริทึมของ News Feed ไม่มีผลมากเท่ากับตัวของผู้ใช้เอง นักวิชาการด้านอินเทอร์เน็ตศึกษา (Internet Studies) อย่าง Zeynep Tufekci ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำ School of Information and Library Science และสอนด้านสังคมวิทยาที่ University of North Carolina, Chapel Hill ออกมาระบุว่างานวิจัยดังกล่าวไม่สะท้อนความเป็นจริง โดยเธอชี้ให้เห็นว่าอัลกอริทึมของ News Feed มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลของผู้ใช้ด้วย

Tufekci เริ่มต้นด้วยการระบุความผิดพลาดในเชิงวิธีวิทยาของการวิจัย โดยชี้ให้เห็นถึงการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพียง 4% ของกลุ่มตัวอย่างที่จะเป็นไปได้ทั้งหมด รวมไปถึงการเปรียบเทียบที่ผิดพลาดระหว่างตัวเลือกของผู้ใช้กับการมีบทบาทของอัลกอริทึมในการเลือกข้อมูล และการที่ข้อมูลบางชุดออกมาขัดกับข้อสรุปของนักวิจัยเอง (ตัวอย่างเช่น กลุ่มที่ระบุว่าตัวเองเป็นเสรีนิยม อัลกอริทึมจะมีผลในการจำกัดความหลากหลายของข้อมูลมากกว่ากลุ่มที่เป็นอนุรักษ์นิยม)

นอกจากปัญหาในเชิงการวิจัยแล้ว Tufekci ยังระบุเพิ่มเติมว่าสิ่งที่งานวิจัยนี้ยังขาดคือการไม่ศึกษาปรากฏการณ์ที่อยู่นอก Facebook เพิ่มเติม โดยชี้ให้เห็นว่าอัลกอริทึมของ News Feed จริงๆ แล้วก็มีส่วนในการทำให้ข้อมูลบางอย่างปรากฏและไม่ปรากฏแก่ผู้ใช้ ซึ่งทำให้ตัว News Feed ทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดข้อมูล (gatekeeper) ที่สามารถเลือกว่าจะแสดงหรือไม่แสดงข้อมูลใดก็ตาม อันเป็นการควบคุมในระดับหนึ่ง (a modest suppressor) นั่นเอง

ที่มา - The Message

Get latest news from Blognone

Comments

By: PsFreedom
ContributorAndroidRed HatUbuntu
on 21 May 2015 - 11:17 #814202
PsFreedom's picture

ผมเห็นด้วย

เพราะบางทีรู้สึกได้เลย ถ้ามันเลือกแต่อะไรไม่รู้มาให้
เราก็จะตาม Feed มันไปนั่นแหละ ชี้นำแบบเบาๆ เลยล่ะ

บางทีบางเพจต้องเข้าเพจไปอ่านเอง เพราะ Feed มันไม่เลือกเอาขึ้นมา

By: gingtalk
Windows PhoneAndroidWindows
on 21 May 2015 - 12:40 #814253
gingtalk's picture

ผมก็เห็นด้วย ถ้าตัวผู้ใช้เองตั้งไพรเวทสุด บล็อคสุดสุด หมายความว่า ฟีดโฆษณาน่าจะหมด แต่อัลกอน่าจะบังคับให้ต้องรับโฆษณา แสดงว่า อัลกอต้องสำคัญกว่า

By: gosol
AndroidWindows
on 21 May 2015 - 13:09 #814270
gosol's picture

ผมเองต้องกดไลท์บางเพจเพื่อให้มันเห็น ถ้าไม่กดมันหายไปเลย
แต่บางกลุ่มที่ผมกดไลท์บ่อยๆมันก็ขึ้นบ่อยเกิดไป บ่อยจนเต็มหน้าฟีตไปหมดจนต้องกด see less -*-

บางทีก็เอาของ2-3วันที่แล้วมาให้ดู เพราะมันได้รับความสนใจเยอะ? แต่เห็นเป็นรอบที่5แล้วก็ยังขึ้นมา
คือเบื่อจนไม่อยากเข้าเฟซเลย

By: redmaster
Contributor
on 21 May 2015 - 13:43 #814285
redmaster's picture

Foo

By: dtobelisk
AndroidWindows
on 22 May 2015 - 15:05 #814613 Reply to:814285
dtobelisk's picture

การ์ตูนนี้จากเพจอะไรครับ

By: knightomon on 21 May 2015 - 13:46 #814286
knightomon's picture

ที่จริง facebook น่าจะให้ตั้งระดับความสำคัญการอยากให้แสดงในหน้าวอล ได้เอง เลือกเป็นระดับ 1-5 ก็ได้ อย่างเพจใหนเราสนใจมาก็ใส่ไป 5 ให้แสดงเกือบทุกอันที่เพจนั้นโพส จากนั้นก็ลดหลั่นลงไป