Tags:
Node Thumbnail

การแข่งขันระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถจดจำและจำแนกประเภทของภาพได้อย่างแม่นยำในปีนี้แข่งขันกันอย่างดุเดือด โดย ไป่ตู้, ไมโคซอฟท์, และกูเกิลล้วนตีพิมพ์ผลสำเร็จใหม่ออกมาห่างกันไม่กี่เดืือน ล่าสุดเดือนนี้ไป่ตู้ก็ตีพิมพ์ผลงานล่าสุดมีความแม่นยำสูงกว่าคู่แข่งทั้งหมดแล้ว โดยมีความผิดพลาดเพียง 4.58% เทียบกับมนุษย์ทั่วไปที่จำแนกภาพได้ความผิดพลาด 5.1% และผลที่ดีที่สุดของกูเกิลก่อนหน้านี้อยู่ที่ 4.82%

ทีมวิจัยของไป่ตู้นำทีมโดย Ren Wu อดีตหัวหน้าวิศวกรซอฟต์แวร์ของเอเอ็มดีผู้ที่รับผิดชอบโครงการ Heterogeneous System Architecture (HSA) เขาฝึกโครงข่ายประสาทเทียมด้วยการแปลงภาพที่ใช้ฝึกโครงข่ายเป็นภาพจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้คอมพิวเตอร์ Minwa ของไป่ตู้ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อการวิจัย deep learning โดยเฉพาะ

งานวิจัย "Deep Image: Scaling up Image Recognition" นำเสนอที่งาน Embedded Vision Summit เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ที่มา - Baidu, Wall Street Journal, +Andrew Ng

Get latest news from Blognone