Tags:
Node Thumbnail

หลังจาก กสทช. สุทธิพล ทวีชัยการ ลาออกไปเป็น กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อปีที่แล้ว ทำให้คณะกรรมการ กสทช. เหลือ 10 คนจากเดิม 11 คน และต้องสรรหากรรมการคนใหม่มาทำหน้าที่แทน

ทางคณะกรรมการสรรหาได้เสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นต้น 4 ราย ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เลือก แต่สุดท้าย สนช. โหวตไม่รับรองทั้ง 4 ราย เมื่อเรื่องมาถึงคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุมวันนี้ ทาง ครม. เห็นว่า สนช. ไม่เลือกผู้ใด จึงไม่อยากสร้างความขัดแย้ง เลยให้หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กำหนดให้ กสทช. ทำงานต่อไปแบบ 10 คนจนครบวาระ โดยไม่ตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีกแล้ว (กฎหมาย กสทช. กำหนดให้ตั้งกรรมการครบ 11 คน แต่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา 44 แก้ปัญหาข้อนี้)

ที่มา - มติชน, Manager

Get latest news from Blognone

Comments

By: xxa
Android
on 20 April 2015 - 20:02 #807774

ประมูลคลื่น 900 1800 จะกระทบไหมครับ

By: itpcc
ContributoriPhoneRed HatUbuntu
on 20 April 2015 - 20:08 #807776
itpcc's picture

ขืนมติออก 5ต่อ5 จะทำไงล่ะเนี่ย


บล็อกส่วนตัวที่อัพเดตตามอารมณ์และความขยัน :P

By: kickoff
iPhoneAndroidWindows
on 20 April 2015 - 21:38 #807806 Reply to:807776

ก็ส่งเรื่องไปครม.ให้หัวหน้าคสช.ใช้มาตรา44ตัดสินสิครับ ใช้ได้ทุกอย่าง

By: Golflaw
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 21 April 2015 - 10:44 #807938 Reply to:807776
Golflaw's picture

ตามหลักการทั่วไปของกรรมการทุกชุด ถ้าเสียงเท่ากัน เช่น มีจำนวนเป็นเลขคู่ มีจำนวนเลขคี่แต่มีคนงดออกเสียง / ไม่เข้าร่วมประชุม จนคนเป็นเลขคู่

ต้องให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาดครับ


A smooth sea never made a skillful sailor.

By: Jeratang
iPhoneAndroidIn Love
on 20 April 2015 - 20:16 #807780
Jeratang's picture

ครอบแผ่นดินจริงๆ ..

By: aumkub
iPhone
on 20 April 2015 - 20:22 #807783

กฎหมายพระเจ้า ยิ่งกว่ากฎอัยการศึก

By: RookieX
Windows PhoneAndroidUbuntu
on 21 April 2015 - 01:43 #807869 Reply to:807783

ม.44 ก็คืออำนาจของคณะรัฐประหาร ที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ(ชั่วคราว) ซึ่ง ก่อนจะมีรัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว)​และคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐประหารก็มีสิทธิ์ออกประกาศต่างๆได้เช่นเดียวกันนี้ เพียงแต่ตอนนี้มีคณะรัฐมาตรีมาบริหารประเทศแล้วการจะออกประกาศแบบไม่มีกฏหมายรองรับก็คงไม่เป็นการดี มันต่างจากกฏอัยการศึกนะ
(ประกาศของคณะรัฐประหารก็คือกฏหมาย)

By: ibeauty
iPhoneUbuntuWindows
on 20 April 2015 - 21:08 #807794
ibeauty's picture

ประชาธิปไตย 99.99% ฆ่ะ!!!

ถ้าเป็นคนดีก็ไม่ต้องกลัว ม.44

By: Pichai_C
Windows PhoneWindows
on 20 April 2015 - 21:15 #807797 Reply to:807794

ตกลง กสทช. นี่คนดีหรือคนเลวครับ? แล้วเค้ากลัว ม.44 หรือเปล่าครับ?

By: ninja741 on 20 April 2015 - 23:37 #807850

นี่มันคือ "เผด็จการโดยสุจริต" ใช่มั้ยเนี่ย

By: thanyadol
iPhone
on 21 April 2015 - 04:37 #807884

infinity gunlet !!!

By: squareroot
AndroidWindows
on 21 April 2015 - 10:19 #807932
squareroot's picture

ถ้า ครม. เลือกแต่งตั้งใครเข้ามาตามสิทธิ์เดี๋ยวก็เป็นข้อครหาอีกล่ะครับว่า ครม. เลือกพรรคเลือกพวกเข้ามาดำรงตำแหน่ง แค่นี้ก็บ่นกันอุบแล้วว่า กสทช. มีแต่ทหาร ผมว่า ครม. เค้าก็คงมองมุมนี้แหละครับก็เลยไม่เลือกซะยังจะดีกว่า เพราะถ้าเลือกก็ต้องเลือกจาก 4 คนที่ สนช. ตรวจสอบประวัติแล้วไม่เลือกสักคน ครม.จะเลือกนอกบัญชีนี้ไม่ได้
ถ้าผมเป็น คสช. ผมก็ไม่เลือกครับ ปล่อยไว้ 10 คนนี่แหละครับ สรุปโดนทั้งขึ้นทั้งล่อง