Tags:
Node Thumbnail

ย้อนอดีตไปสี่ปีก่อนเอชพีเตรียมปรับตัวเป็นบริษัทซอฟต์แวร์และบริการสำหรับองค์กร กระบวนการหนึ่งคือการเข้าซื้อบริษัท Autonomy ในปี 2011 ด้วยมูลค่าถึง 11 พันล้านดอลลาร์ แต่ผ่านไปแค่ปีเดียวเอชพีก็บันทึกด้อยค่ากิจการไปถึง 8.8 พันล้านดอลลาร์ นับเป็นการขาดทุนครั้งมโหฬาร และประกาศเตรียมฟ้องผู้บริหาร Autonomy จากความเสียหาย มาถึงตอนนี้ทางเอชพีก็ยื่นฟ้องแล้ว

เอชพียื่นเรียกร้องค่าเสียหายจาก Michael Lynch และ Sushovan Hussain ผู้บริหารของ Autonomy ระบุว่าทั้งสองได้กระทำการฉ้อโกง จากการปกปิดข้อมูลและการหลอกลวงอื่นๆ ทำให้กระบวนการตีมูลค่าของ Autonomy ผิดไป

ผู้บริหารทั้งสองปฎิเสธว่าไม่ได้ทำอะไรผิด และมูลค่าที่สูงเกินจริงเป็นเพราะเอชพีเองที่ตีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการรวมบริษัทไว้สูงเกินไป หลังจากเอชพียื่นฟ้อง ทางฝั่งผู้บริหาร Autonomy ก็ออกมาประกาศทันทีว่าจะฟ้องกลับจากการถูกหมิ่นประมาท โดยจะเรียกค่าเสียหายไม่น้อยกว่า 100 ล้านปอนด์

ที่มา - The Register

Get latest news from Blognone

Comments

By: Hadakung
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 1 April 2015 - 15:18 #803879

1 April #โดนตบ