Tags:
Node Thumbnail

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ออกมาเผยรายละเอียดการประมูลคลื่น 1800 MHz (TrueMove/DPC) และ 900 MHz (AIS) โดยมีกรอบเวลาเบื้องต้นคือประมูลคลื่น 1800 MHz ในเดือนพฤศจิกายน 2558 และประมูลคลื่น 900 MHz เดือนธันวาคม 2558

ทั้งนี้ กสทช. ยอมรับว่าไม่สามารถจัดประมูลคลื่น 900 MHz ได้ทันการหมดสัญญาสัมปทานระหว่าง AIS กับ TOT วันที่ 30 กันยายน 2558 จึงต้องปรับปรุง ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 ที่เคยใช้คุ้มครองตอนสัญญาสัมปทาน TrueMove 2G หมดอายุในปี 2556 มาใช้ด้วย คาดว่าประกาศจะแก้เสร็จในเดือนกรกฎาคม 2558

คลื่น 1800 MHz

 • 17 ก.ค.-17 ส.ค. 2558 - นำร่างประกาศประมูลคลื่นความถี่ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
 • ไม่เกินวันที่ 26 ส.ค. 2558 - ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 • 28 ส.ค.-28 ก.ย. 2558 - ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่มารับเอกสารประกอบในการเตรียมการประมูล (รับซองประมูล)
 • 30 ก.ย. 2558 - กำหนดให้ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ (ยื่นซองประมูล)
 • 30 ก.ย.-21 ต.ค. 2558 - พิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลภาย
 • 21 ต.ค. 2558 - ประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติ
 • 22 ต.ค.-10 พ.ย. 2558 - เตรียมความพร้อมสำหรับผู้เข้าร่วมการประมูล เพื่อซักซ้อมความเข้าใจกฎกติกาการประมูลให้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเป็นผู้เข้าร่วมการประมูล
 • 11 พ.ย. 2558 - จัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz
 • ไม่เกินวันที่ 25 พ.ย. 2558 - รับรองผลและประกาศผลผู้ชนะการประมูล
 • ธ.ค. 2558 - ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินประมูลและรับใบอนุญาต

คลื่น 900 MHz

 • 5 ส.ค.-9 ก.ย. 2558 - นำร่างประกาศประมูลคลื่นความถี่ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
 • ไม่เกินวันที่ 23 ก.ย. 2558 - ประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้
 • 28 ก.ย.-28 ต.ค. 2558 - ระกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่มารับเอกสารประกอบในการเตรียมการประมูล (รับซองประมูล)
 • 30 ต.ค. 2558 - กำหนดให้ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ (ยื่นซองประมูล)
 • 2 - 20 พ.ย. 2558 - พิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูล
 • 20 พ.ย. 2558 - ประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติ
 • 23 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2558 เตรียมความพร้อมสำหรับผู้เข้าร่วมการประมูล
 • 15 ธ.ค. 2558 - จัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz
 • ไม่เกินวันที่ 30 ธ.ค. 2558 - รับรองผลและประกาศผลผู้ชนะการประมูล
 • ม.ค. 2559 - ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินประมูลและรับใบอนุญาต

ที่มา - อีเมลประชาสัมพันธ์ กสทช.

Get latest news from Blognone

Comments

By: pit
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 30 March 2015 - 13:13 #803264

หวังว่าคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง/เลื่อนวัน/ขัดขวางอีกนะฮะ.

By: xxa
Android
on 30 March 2015 - 14:10 #803273

คิดว่าเดี๋ยวจะติดปัญหานู้นนี่นั่นแล้วไม่ได้ตามแผนนี้แน่นอน ความน่าเชื่อถือต่อรัฐเป็นศูนย์ (สูญ)

By: deargerous
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 30 March 2015 - 16:05 #803287
deargerous's picture

"กสทช. ยอมรับว่าไม่สามารถจัดประมูลคลื่น 900 MHz ได้ทันการหมดสัญญาสัมปทานระหว่าง AIS กับ TOT วันที่ 30 กันยายน 2558 "

ครั้งนี้รู้ตัวก่อนล่วงหน้าหลายปี ยังจัดประมูลไม่ทัน รอบที่แล้วตอน truemove หมดก็ไม่ทัน
คสช. สั่งให้เลื่อนการประมูลออกไป 1 ปี เมื่อ มิ.ย. 57 ระหว่างนี้แทนที่จะเตรียมการอื่นๆ ก็ไม่ทำ
กรรมการ digital ecomonic ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จใน ส.ค. 58 กสทช. ไม่สน ไม่มีอำนาจไม่ทำตามก็ได้
ผมว่าควรลาออกได้แล้ว เงินเดือนก็เยอะปล่อยให้คนอื่นมาทำบ้างดีกว่า

By: pd2002 on 30 March 2015 - 17:32 #803307 Reply to:803287

คสช สั่งเลื่อน เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 57 ครับ ถ้าไม่มีคำสั่งยกเลิก ยังไงก็ทำอะไรก่อน 17 ก.ค. 58 "ไม่ได้" เลย ถ้าผู้ใหญ่จริงใจ ป่านนี้ออกคำสั่งยกเลิกให้เดินหน้าแล้วครับ กสทช ทำอะไรก่อนไม่ได้ครับ เท่าที่อ่าน Timeline ดู ถ้าทำก่อนก็ไปชนคำสั่ง คสช อยู่ดีว่าให้ชะลอออกไปก่อน

"ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. ได้ออกคำสั่งฉบับที่ 94 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 โดยเนื้อหาคำสั่งให้ชะลอการประมูล ทั้งคลื่น 1800 MHz และ 900 MHz ที่เคยมีแผนจะประมูลในปีนี้ ให้เลื่อนการประมูลไปอีก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งนี้ - See more at: http://news.truelife.com/detail/3141149/"

By: pd2002 on 30 March 2015 - 17:33 #803306

คสช บอกให้เลื่อนไป 1 ปี ถ้าจะให้ประมูลเร็วๆจริง ยกเลิกคำสั่งก็ได้นิ ? แต่ก็ไม่เนอะ... :D

By: pudge
Windows PhoneWindows
on 30 March 2015 - 21:53 #803346

น่าจะจัดประมูลพร้อมกันเดือนธันวาคมไปเลย ห่างกันแค่เดือนเดียวเอง ไม่ต้องเสียเวลาและค่าดำเนินการอีกรอบ