Tags:
Node Thumbnail

โครงการ Cloud Foundry เป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มกลุ่มเมฆ PaaS แบบโอเพนซอร์สที่ริเริ่มโดย VMware มาตั้งแต่ปี 2011 และได้รับการสนับสนุนจากบริษัทใหญ่อย่าง EMC Pivotal, HP และ IBM

ล่าสุดกลุ่ม Cloud Foundry เปิดตัวมูลนิธิ Cloud Foundry Foundation ขึ้นมาเป็นองค์กรกลางที่รับผิดชอบดูแลโครงการแล้ว รูปแบบโครงสร้างจะคล้ายโครงการโอเพนซอร์สอื่นๆ คือบริษัทรายใหญ่จะมีที่นั่งในบอร์ด และมีคณะกรรมการหลายชุดคอยวางแผนและผลักดันทิศทางของโครงการ โดยไม่ขึ้นกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง กรณีของ Cloud Foundry ยังมีความร่วมมือกับ Linux Foundation ในฐานะองค์กรด้านโอเพนซอร์สรุ่นพี่ เข้ามาช่วยเหลือด้านกิจกรรมและกฎหมายอีกด้วย

Cloud Foundry Foundation ยังประกาศแนวทางการพัฒนาแบบใหม่ที่เชิญนักพัฒนาภายนอกเข้าฝึกอบรมข้อมูลของโครงการ เพื่อได้สิทธิ fast track หรือการส่งโค้ดเข้าร่วมโครงการแล้วได้รับการอนุมัติโดยเร็ว ช่วยลดความล่าช้าของกระบวนการพัฒนาโครงการโอเพนซอร์สแบบเดิมๆ

ที่มา - ZDNet, TechCrunch

Get latest news from Blognone