Tags:
Node Thumbnail

วันนี้ ไมโครซอฟท์ประกาศว่า ได้ทำการขยาย Cortana ผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับผู้ใช้ Windows Phone ออกไปให้กับผู้ใช้ที่อยู่ใน 4 ประเทศของทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการ ซึ่งก็คือ ฝรั่งเศส, อิตาลี, เยอรมนี และสเปน ซึ่ง Cortana จะรองรับภาษาของประเทศเหล่านี้

ทั้งนี้ ไมโครซอฟท์ระบุว่า การปล่อยให้ใช้ Cortana เพิ่มในประเทศเหล่านี้ จะเป็นการ "ทดลอง" (preview) ก่อนเท่านั้น ทำให้ยังมีคุณสมบัติที่ยังไม่สมบูรณ์ อีกทั้งผู้ใช้จะต้องเข้าร่วมในโปรแกรม Windows Phone Developer Preview ด้วยเท่านั้น จึงจะสามารถใช้ Cortana ที่เป็นภาษาของประเทศเหล่านี้ได้ ก่อนที่จะปล่อยให้ผู้ใช้อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

ที่มา - Blogging Windows

Get latest news from Blognone

Comments

By: darthvader
Windows PhoneWindows
on 5 December 2014 - 21:13 #769954
darthvader's picture

อ่านหัวข้อข่าวดูอลังการ​มากเลยนะครับ​

By: leeyiankun
Windows PhoneAndroidWindows
on 6 December 2014 - 09:07 #770147

ไทยล่ะ ไทย