Tags:
Node Thumbnail

เริ่มเห็นความพร้อมของ Project Ara โครงการพัฒนาสมาร์ทโฟนปรับแต่งได้ที่เพิ่งโชว์ Spiral 1 สมาร์ทโฟนรุ่นต้นแบบไปในงาน Google I/O ตอนนี้กูเกิลประกาศว่าเปิดให้นักพัฒนาที่สนใจลงทะเบียนเพื่อรับบอร์ดของ Project Ara ไปทดสอบแล้ว

ข่าวคราวของบอร์ด Project Ara รุ่นนักพัฒนามาจาก Google+ ของ Eduardo Ruiz นักพัฒนาที่ได้อีเมลเชิญชวนจากทีม Project Ara ว่าตอนนี้เปิดให้นักพัฒนาสามารถลงชื่อเพื่อขอรับบอร์ดดังกล่าวแล้ว โดยบอร์ดดังกล่าวจะทำงานร่วมกับ MDK รุ่น 0.11 ที่ออกแบบมาช่วยพัฒนาโมดูลรุ่นต้นแบบสำหรับ Project Ara โดยเฉพาะ

สำหรับคนที่สนใจ สามารถไปลงชื่อได้ที่ projectara.com โดยรอบแรกจะปิดลงก่อนเที่ยงคืนวันที่ 17 กรกฎาคมนี้ (หรือตีสองวันที่ 18 กรกฎาคม ตามเวลาบ้านเรา) ส่วนรอบสองจะเปิดในวันที่ 17 สิงหาคม โดยคาดว่าจะส่งบอร์ดรุ่นใหม่ที่ใช้กับ MDK รุ่น 0.20 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน

ที่มา - The Next Web

Get latest news from Blognone