Tags:
Node Thumbnail

Google เตรียมพัฒนา Google Wallet ให้สามารถใช้งานได้ผ่านทาง Google Glass โดยอาศัยการสั่งงานด้วยเสียงของผู้ใช้

แหล่งข่าวผู้อ้างว่ามีความใกล้ชิดกับ Google ระบุว่า ผู้ใช้ Google Glass จะสามารถส่งเงินให้ผู้ใช้อื่นได้โดยการใช้คำสั่งเสียง "send money" จากนั้นระบบจะทำการหักยอดเงินจาก Google Wallet ส่งไปให้แก่ผู้รับตามที่ถูกกำหนดไว้ โดยในขณะนี้มีการทดสอบระบบอยู่เป็นการภายในแล้ว และคาดว่าจะพร้อมปล่อยให้ใช้งานได้จริงในอีกไม่นาน

ความสามารถในการส่งเงินนี้ คล้ายกับฟีเจอร์การส่งเงินผ่านทาง Gmail ที่ให้บริการมาตั้งแต่ปีก่อน

ที่มา - TechCrunch

Get latest news from Blognone

Comments

By: TeamKiller
ContributoriPhone
on 6 May 2014 - 21:46 #701098
TeamKiller's picture

นึกว่าแค่มองก็เสียงตังค์ได้ ฮ่าๆ