Tags:
Node Thumbnail

หลังจากวันก่อนมีข่าวลือเกี่ยวกับ Moto E ที่จะถูกกว่าและบางกว่า Moto G และคาดว่าจะเปิดตัวในวันที่ 13 พฤษภาคมนี้ที่ลอนดอนและอินเดีย ล่าสุด Zauba ซึ่งเป็นเว็บไซต์ติดตามรายการสินค้าที่ส่งออกและนำเข้าของอินเดีย ได้ขึ้น Moto E อยู่ในรายการสินค้านำเข้าแล้ว

ขณะที่ราคาของ Moto E ที่แสดงไว้ในรายการสินค้า มีราคาแค่ 6,330 รูปี หรือประมาณ 3,400 บาทเท่านั้น นอกจากนั้น การที่ Moto E ถูกแสดงอยู่ในรายการสินค้านำเข้าของอินเดีย อาจเป็นไปได้ว่าอาจเปิดตัววันที่ 13 พฤษภาคมนี้จริงอย่างที่ลือก็เป็นได้

ที่มา - AndroidOS.in, Zauba

alt="Capture"

Get latest news from Blognone

Comments

By: nrad6949
WriterAndroidBlackberryWindows
on 6 May 2014 - 12:39 #700903
nrad6949's picture

เอาจริง?


I'm ordinary man; who desires nothing more than just an ordinary chance to live exactly what he likes and do precisely what he wants.

By: blueskyrun
AndroidUbuntuWindows
on 6 May 2014 - 13:46 #700917
blueskyrun's picture

โห ราคา แจ่มจริง

By: nonth
ContributoriPhoneIn Love
on 6 May 2014 - 14:58 #700930
nonth's picture

ห๊ะ ราคานี้มัน!!!

By: iStyle
ContributoriPhoneAndroidSymbian
on 6 May 2014 - 15:19 #700941
iStyle's picture

ถ้าจริงนี่เดาถูกนะ


May the Force Close be with you. || @nuttyi

By: hoverboy
iPhoneWindows PhoneSymbianWindows
on 6 May 2014 - 19:20 #701046
hoverboy's picture

75960 รูเดือน ผ่าง!!! #ยังจะเล่น

By: bflower
Android
on 6 May 2014 - 20:56 #701076

เรื่องราวไม่ช่วยอะไร อวยไปก็เท่านั้นซินะ Moto X ไม่ได้กล่าวไว้

By: nuntawat
WriterAndroidWindowsIn Love
on 10 May 2014 - 15:41 #702439
nuntawat's picture
  • ที่หัวข่าวมีลูกน้ำคั่นตัวเลขราคาระหว่างหลักร้อยและหลักพันด้วยครับ
  • AndroidOS -> AndroidOS.in