Tags:

Blognone ติดตามข่าวเรื่องสงครามมาตรฐาน ODF ปะทะ Microsoft Office Open XML (OOXML) มาโดยตลอด ถึงแม้เราอยู่ฝ่าย ODF แต่ก็เปิดโอกาสให้กับฝั่ง OOXML เช่นกัน ในโอกาสที่ OOXML กำลังถูกยื่นเข้าไปเป็นมาตรฐานของ ISO ผมก็ได้รับเอกสารเกี่ยวกับ OOXML จากคุณฟูเกียรติ จุนนวล แห่งไมโครซอฟท์ประเทศไทยมาให้อ่านกัน

ไหนๆ เรื่องนี้กำลังฮ็อตแล้ว ก็ขออธิบายสถานการณ์ปัจจุบันแบบคร่าวๆ รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมของทั้งสองฝ่าย เพื่อว่าผู้อ่าน Blognone จะได้นำไปอ่านประกอบการพิจารณาสนับสนุนฟอร์แมตตัวใดตัวหนึ่ง ผมหวังว่าจะได้เห็นการอภิปรายกันอย่างสร้างสรรค์และจริงจังนะครับ

สถานการณ์ปัจจุบัน

OpenDocument เป็นมาตรฐานของ ISO เรียบร้อยแล้ว ได้เลขเป็น ISO/IEC 26300 (ข่าวเก่า)

OOXML เป็นมาตรฐานของ ECMA (องค์กรมาตรฐานของยุโรป) และกำลังเสนอร่างมาตรฐานเข้า ISO (ข่าวเก่า) ซึ่งล่าสุดไมโครซอฟท์โหวตแพ้แบบ fast-track (Ars) ทำให้ต้องเสนอตามขั้นตอนปกติ

การโหวตรับ OOXML ของ ISO นั้นจะโหวตโดยองค์กรด้านมาตรฐานของชาติสมาชิกแต่ละชาติ (รายชื่อของแต่ละชาติ) ซึ่งของประเทศไทย องค์กรที่ทำหน้าที่นี้คือ สมอ. (หรือชื่อภาษาอังกฤษ TISI) ในฐานะคนไทย เราก็มีสิทธิ์ให้ข้อเสนอแนะแก่ สมอ. ว่าควรโหวตอย่างไร (รายละเอียดของขั้นตอนการโหวต แนะนำให้อ่าน บล็อกของ Mark Shuttleworth)

(หมายเหตุ: สมอ. เป็นสมาชิกแบบ O-member ในคณะกรรมการ JTC-1 คือ ไม่มีสิทธิต้องโหวตในระดับกรรมการร่วม ISO/IEC แต่สำหรับคณะอนุกรรมการ JTC 1/SC34 (Document Description and Processing Languages) ที่ดูแลเรื่องนี้ ประเทศไทยเป็นสมาชิกแบบ P-member จึงอยู่ในกลุ่มที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ข่าวที่ผมได้มาคือคาดว่า สมอ. จะออกเสียง ตามมติของคณะกรรมการวิชาการ กว.536)

รายละเอียดจากฝั่งสนับสนุน OOXML

 • เอกสาร [เหตุใดต้องใส่ใจเรื่องรูปแบบของเอกสาร](http://www.blognone.com/files/Why care about document formats Thai.pdf) (pdf) ถือได้เป็นความเห็นอย่างเป็นทางการของไมโครซอฟท์ประเทศไทย
 • บล็อกของคุณฟูเกียรติ DIS 29500 กับข้อมูลจาก Rick Jelliffe ในนั้นมีลิงก์ไปยังเอกสารอีกหลายฉบับ
 • Open XML Community เว็บไซต์ชุมชนผู้สนับสนุน OOXML
 • วิกิพีเดีย ละเอียดยิบ
 • ข่าวเก่าในหมวด Open XML

รายละเอียดจากฝั่งคัดค้าน OOXML สนับสนุน ODF

Get latest news from Blognone

Comments

By: mp3wizard
iPhone
on 22 August 2007 - 09:25 #29892

เป็นอีกเรื่องที่น่านำไปพูดคุยกันใน BTD 3.0

By: mk
FounderAndroid
on 22 August 2007 - 09:44 #29893
mk's picture

ผมได้ความเห็นเพิ่มเติมจาก anonymous คนหนึ่ง ขอเอามาแปะไว้เพื่อเป็นข้อมูลเช่นกัน

ความคิดด้านคัดค้านอีกเรื่องหนึ่ง (ยังไม่มีที่อ้างอิง) คือว่ามาตรฐานที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ ยังไม่เคยมีการออกโดยองค์กรเดียวกันมาขัดแย้งกันเอง เมื่อก่อน VHS กับ Beta แข่งกัน ก็เพราะไม่ได้มารวมอยู่ในองค์กรมาตรฐานอันเดียวกัน แต่เทป 8-track แพ้ Compact Cassette ของ NV Philips ก็เพราะในที่สุด Compact Cassette เข้ามาเป็นมาตรฐาน ISO ได้สำเร็จ ดังนั้น กรณีของการบรรยายมาตรฐานของแฟ้มข้อมูลเอกสาร จึงควรที่ผู้ยกร่าง OOXML จะต้องไปร่วมพัฒนากับ ODF ต่อไป -- ถ้าช่วยกัน vote no ก็จะทำให้มาตรฐาน ODF ที่มีอยู่ ได้ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และมี Microsoft เข้าร่วมด้วย

การรับมาตรฐานเป็น ISO โดยที่มาตรฐานนั้นไม่เคยทดลองจริงแบบเต็มๆโดย indepedent implementors และมีการทดสอบการทำงานร่วมกันมาก่อน ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนที่รู้เรื่องมาตรฐานไม่สบายใจ เพราะหัวใจของมาตรฐาน คือการรับประกันการทำงานร่วมกันอย่างถูกต้องของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากหลายๆ บริษัท

ไมโครซอฟต์อ้างว่า มีบริษัทเข้าร่วมหลายราย ล้วนแล้วแต่เป็นพวกที่ร่วมต่อเติมผลิตภัณฑ์ Office ของไมโครซอฟต์ทั้งสิ้น ไม่มีรายใดสร้าง Office application แบบเต็มๆ ของตนเองโดยใช้ OOXML เป็นรูปแบบของการเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นนี้ คล้ายกับข้อ 2 ของ noOOXML แต่ถ้าช่วยกัน vote no ก็จะ ทำให้ชาวโลกมีเวลาได้ทดลองมาตรฐานนี้ร่วมกันก่อนรับเป็นมาตรฐาน

By: chaba_bkk
Android
on 22 August 2007 - 12:45 #29897

ผมก็เห็นด้วยนะครับ กับ ODF เพราะว่า ไม่มีอะไรประกันได้ ว่าถ้ามาตราฐานที่ออก หรือ กำหนดโดยบริษัทฯ จะไม่มีปัญหาในอนาคต หรือว่า เรียกเก็บเงิน(ไม่ว่าจะเป็นผู้เขียนโปรแกรม หรือผู้ใ้ช้) ถึงแม้นจะมีการรับปาก หรือให้การรับรองก็ตาม

ซึ่งต่างกับ ODF ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ It's my life. Open your mind for the future.

By: keng
WriteriPhoneAndroidIn Love
on 22 August 2007 - 13:26 #29898
keng's picture

ให้ความเห็นที่ไม่ใช่ด้าน Technical ก่อนละกัน

หลังจากอ่านเอกสารชี้ชวน (?) ของไมโครซอฟท์ แล้วรู้สึกถึงการขู่ว่า ถ้าไม่ใช้ OOXML จะไม่สามารถรับประกันความเข้ากันได้ระหว่างโปรแกรมใหม่ๆ กับรูปแบบเอกสารเก่า ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของการแปลงรูปแบบระหว่าง ODF <-> MS Office's format ถึงแม้ว่าจะมี ODF converter มาแล้วก็ตาม แต่สำหรับเอกสารที่สร้างจาก office suite เก่ากว่านั้นก็ฝันไปได้เลย

TISI อาจจะมองถึงจุดนี้ (?) เลยจะ vote ให้ OOXML Vote No OOXML badge

By: sugree
FounderWriterAndroidBlackberry
on 22 August 2007 - 14:22 #29901

เนื่องจาก

 1. ODF และ OOXML มีเป้าหมายเดียวกัน
 2. ODF ไม่ครอบคลุมความสามารถใหม่ๆ ของ MS Office
 3. OOXML มีไว้เพื่อแทนที่ ODF

ความเห็นผมเหมือนกับ Anonymous และ keng ครับ vote no OOXML เพราะ

 1. ODF เป็นมาตรฐาน
 2. มาตรฐานต้องชัดเจน ความยืดหยุ่นจะทำให้เกิดปัญหาความเข้ากันได้ ซึ่งมักเกิดปัญหาตามมา เช่น สมมติว่า OO.o อาจทำตาม OOXML ทุกอย่าง แต่ยังคงไม่สามารถเปิดได้สมบูรณ์ เพราะยังไม่ได้สนับสนุนส่วนขยายของ MS Office รุ่นใหม่ล่าสุด
 3. ถ้า ODF ไม่เพียงพอ ผมมองว่ามีสาเหตุหลายประการนะ เช่น

  1. มองในแง่ดี มันอาจจะไม่พอจริงๆ MS ควรเสนอเพื่อปรับปรุง ODF อาจจะกลายเป็น ODFv2 แบบนี้ดีสำหรับทุกฝ่าย
  2. MS Office อยากใส่ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยเหตุผลส่วนตัว เหตุผลนี้ไม่ค่อยดีนะ
  3. MS Office อยากใส่ข้อมูลในรูปแบบที่ตัวเองถนัด เช่น WMF EMF แม้ว่าจะไม่ใช่ความลับอะไร แต่ก็ไม่เหมาะมั๊ง น่าจะรับเฉพาะรูปแบบที่เป็นกลาง
 4. ผมไม่เชื่อมาตรฐานที่ยังไม่มีการใช้จริง ถ้าอยากให้รับ OOXML ก็ต้องให้ OO.o อ่านเขียน OOXML ได้ด้วยตัวเอง โดยที่อ่านจากสเปคล้วนๆ ห้ามถาม MS เด็ดขาด

By: polaromonas
ContributorWindows PhoneWindows
on 22 August 2007 - 15:04 #29903

ไม่รุ้ว่า ODF ดียังไงอ่ะ ไม่เคยใช้ แต่ OOXML ผมว่าดีนะ ขนาดเล็กดี ไฟล์ ppt กับ pptx (มันคือ OOXML ป่ะ?) บางทีขนาดห่างกันตั้งครึ่ง

By: tr
Writer
on 22 August 2007 - 16:13 #29905 Reply to:29903

ผมว่า OOXML มันชอบงอแงอะ

เกือบได้ F เพราะมันมาแล้ว หุๆ

By: veer
Windows PhoneUbuntu
on 22 August 2007 - 16:34 #29908 Reply to:29903
veer's picture

OOXML แย่ที่ว่ามี patent และไม่มีอะไรรับประกันว่าเจ้าของ patent จะไม่ฟ้องคนที่ implement software ตามมาตรฐานนั้น. ดังนั้นแทนที่จะช่วยให้เกิดการแข่งขันในตลาดซอฟต์แวร์ประเภทนี้มากขึ้น เจ้าของ patent ก็ยังมีอำนาจที่อาจจะช่วยสนับสนุนการผูกขาดอยู่ดี. ซ้ำร้ายการ convince ให้รัฐหรือหน่วยงานต่างๆใช้มาตรฐานที่เจ้าของ patent สัญญาว่าจะไม่ฟ้องเป็นไปได้ยากลำบากยิ่งขึ้น.

--- http://openil.wordpress.com/

By: veer
Windows PhoneUbuntu
on 22 August 2007 - 16:25 #29907
veer's picture

ต่อให้เป็นมาตรฐานแต่มี patent เต็มไปหมดและเจ้าของ patent พร้อมจะเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นฟ้องร้องชาวบ้าน มันก็ไม่น่าใช้. แต่จะให้ดีสนับสนุนมาตรฐานที่เจ้าของ patent ยืนยันจะไม่ฟ้องแน่ๆ ดีกว่าหรือไม่?. --- http://openil.wordpress.com/

By: mk
FounderAndroid
on 22 August 2007 - 16:35 #29909 Reply to:29907
By: pphetra
Writer
on 23 August 2007 - 00:02 #29936

นอกเรื่อง ช่วงนี้อ่านเอกสารจาก Microsoft ทีไร นึกถึงเรื่องนี้ทุกที

This story is true. It was at a USENIX Windows NT conference and Microsoft was presenting their future directions for NT. One of their speakers said that they would release a UNIX integration package for NT that would contain the Korn Shell.

I knew that Microsoft had licensed a number of tools from MKS so I came to the microphone to tell the speaker that this was not the "real" Korn Shell and that MKS was not even compatible with ksh88. I had no intention of embarrassing him and thought that he would explain the compromises that Microsoft had to make in choosing MKS Korn Shell. Instead, he insisted that I was wrong and that Microsoft had indeed chosen a "real" Korn Shell. After a couple of exchanges, I shut up and let him dig himself in deeper. Finally someone in the audience stood up and told him what almost everyone in the audience knew, that I had written the 'real' Korn Shell. I think that this is symbolic about the way the company works.

David Korn, Q/A on Slashdot

By: veer
Windows PhoneUbuntu
on 25 August 2007 - 02:14 #30102
veer's picture

India voted *NO*. --- http://openil.wordpress.com/

By: iWindows on 25 August 2007 - 08:09 #30107

ผมมีมุมมองส่วนหนึ่งเป็นแบบนี้ครับ สมมติให้<ตัวสร้างเอกสาร>ประกอบด้วย - แต่ละคุณสมบัติหลัก.(ต่างก็มีเหมือนกัน) + แต่ละคุณสมบัติเสริม.(มีไม่เหมือนกัน)

เดาเอานะครับว่าน่าจะัเป็นแบบนี้ <โอดีเอฟ> ------------+

<โอโอเอ็กเอ็มแอล> ------------++++++

1. ISO ควรจะเป็น - งะัครับ 2. ผมคิดว่า ณ เวลานี้ <โอดีเอฟ> น่าจะเป็นมาตรฐานงะครับ คิดว่า เครื่องหมาย - จะเป็นสิ่งที่แสดงว่า ไม่ว่าใครก็ตามที่ต้องการสร้างเอกสาร ต่างก็ต้องการส่วนการทำงานนี้เสมอ(คุณสมบัตหลัก)ที่จะทำให้ได้เอกสารออกมาได้ ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายก็มีแล้ว แม้ว่าเอกสารอาจไม่สวยงามและำไม่มีลูกเล่นตามความต้องการ(คุณสมบัติเสริม)

3. ส่วน + (แต่ละคุณสมบัติเสริม) สุดท้ายก็ให้แต่ละฝ่ายทำ Plug-in ก็ได้งะิครับ

4. แล้วก็เรื่องผูกขาดทางการค้าอีิกเช่นกันที่น่าขบคิด

(>_<)!Windows เป็นนักศึกษาครับ