Tags:
Node Thumbnail

ผลงานล่าสุดของ Disney Research ในตอนนี้คือการทดลองสร้างตุ๊กตาหมีจากวัสดุสิ่งทอโดยใช้เทคนิคการพิมพ์ 3 มิติ

ถึงแม้จะขึ้นชื่อว่าการพิมพ์ แต่การทดลองวิจัยในครั้งนี้ไม่ได้ใช้การพ่นเนื้อวัสดุเพื่อขึ้นรูป หากแต่เป็นการถักทอเส้นด้ายต่อกันทีละน้อยทีละชั้น จนได้เป็นวัตถุมีรูปทรงตามต้องการ (ตัวอย่างเช่นตุ๊กตาหมี) ซึ่งชิ้นงานที่ได้ก็จะมีรูปทรงตามแบบที่วาดไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หากแต่สิ่งที่ต่างออกไปจากผลงานการพิมพ์ 3 มิติทั่วไป คือแทนที่จะได้ชิ้นงานซึ่งมีความแข็งเกร็ง ก็จะได้ชิ้นงานที่มีความยืดหยุ่นและมีผิวสัมผัสที่อ่อนนุ่มนั่นเอง

เป้าหมายในการทดลองวิจัยนี้ของ Disney ก็เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติให้หลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งทีมวิจัยมองว่าเพื่อสร้างตุ๊กตาที่สมบูรณ์ด้วยเทคนิคก็อาจมีการเพิ่มวัสดุเสริมความเหนียวให้แก่ชิ้นงาน หรือมีการยึดติดกับฮาร์ดแวร์อื่น หรือแม้แต่ทำการพิมพ์เส้นด้ายหุ้มชิ้นส่วนกลไกต่างๆ อย่างเช่นแขนกลของตุ๊กตาก็ได้เช่นกัน

และงานวิจัยนี้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการพิมพ์ 3 มิตินั้นสามารถประยุกต์ใช้กับวงการผลิตภัณฑ์สิ่งทอได้เช่นเดียวกัน

ที่มา - Engadget, เอกสารประกอบงานวิจัย

No Description

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: หน่อย SNC
ContributorAndroid
on 29 April 2014 - 04:13 #699191

อาจมีการเพิ่ฒวัสดุ -> เพิ่ม

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 29 April 2014 - 07:58 #699204 Reply to:699191
panurat2000's picture

แต่การทดลองวิจัยในครั้งนี้ไม่ได้การพ่นเนื้อวัสดุเพื่อขึ้นรูป

ไม่ได้การ ?

ซึ่งทีมวิจัยมองว่าเพื่อสร้างตุีกตาที่สมบูรณ์ด้วยเทคนิค

ตุีกตา => ตุ๊กตา

By: sdh on 29 April 2014 - 09:33 #699218 Reply to:699191

ชิ้นงานซึ่งมีความแข็งเกร็ง

แข็งแกร่ง ?

By: uthan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 29 April 2014 - 04:39 #699193

นึกถึงการถักโครเชต์

By: HMage
AndroidWindows
on 29 April 2014 - 10:32 #699230 Reply to:699193

นี่มันเครื่องทอผ้าชัดๆ

By: 100dej
AndroidWindows
on 29 April 2014 - 08:50 #699208

เป็น​เทคโนโลยี​ที่​อยาก​ให้​พัฒนา​จน​ราคา​จับ​ต้อง​ได้​มาก​ที่สุด​ ณ​ ตอนนี้​

By: freeman
AndroidUbuntuWindowsIn Love
on 29 April 2014 - 09:03 #699213
freeman's picture

เด็กน้อยบอก "เอาอีก"

By: errin on 29 April 2014 - 11:41 #699251 Reply to:699213

คิดเหมือนผมเลยครับ

By: Aize
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 29 April 2014 - 11:13 #699243
Aize's picture

ดูจากวีดีโอแล้ว เหมือนกับการยึดเส้นไหมพรมเส้นเล็กๆ ธรรมดาอีกที เพราะมันไม่ได้ใช้การถัก จากเดิมที่ใช้พวกพลาสติกเหลวที่มันจะยึดติดด้วยตัวเอง อันนี้ต้องเพิ่มเพิ่มตัวยึดติดให้ เพราะตัวเส้นได้มันยึดยุ่นเองอยู่แล้ว


The Dream hacker..