Tags:
Node Thumbnail

Facebook ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมถึงฟีเจอร์ Nearby Friends แจ้งเตือนเมื่อเพื่อนอยู่ใกล้ ว่าในอนาคตจะนำข้อมูลพิกัดสถานที่ว่าเราเคยไปไหนบ้าง (Location History) ไปใช้กับการโฆษณาเพื่อให้เลือกโฆษณามาแสดงได้เหมาะสมกับผู้ใช้คนนั้นมากขึ้น

Facebook ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ได้นำข้อมูล Location History มาใช้กับการโฆษณา แต่ในอนาคต Facebook จะทราบข้อมูลของสถานที่ที่เราไปบ่อย และนำมาใช้เลือกโฆษณาให้เรา แม้ว่าตอนนั้นเราจะไม่ได้เปิดใช้ Nearby Friends ก็ตาม

ที่มา - TechCrunch

Get latest news from Blognone

Comments

By: kingrpg
AndroidWindows
on 19 April 2014 - 20:39 #696618

ไม่ถงไม่ถามสุขภาพสักคำ....

By: thanathornboss
ContributorWindows PhoneAndroidUbuntu
on 19 April 2014 - 22:27 #696628
thanathornboss's picture

ไม่ถงไม่ถามความต้องการสักคำ


I am Cortana.
Nice to meet you.

By: PathSNW
iPhoneAndroidSymbianWindows
on 19 April 2014 - 23:19 #696646
PathSNW's picture

อาจจะดีก็ได้ครับ ถ้าโฆษณาตรงกับความสนใจของเรามากขึ้น แต่มันรู้สึกไม่ปลอดภัยเอาสะเลย :(

By: HMage
AndroidWindows
on 19 April 2014 - 23:41 #696655

หรือว่ามีแผนแบบนี้

  1. เพิ่ม feature Nearby Friends มาให้ผู้ใช้ติดใจก่อน
  2. นำพิกัดที่เก็บมาไปใช้กับโฆษณา
  3. ถ้าผู้ใช้ไม่ต้องการให้ใช้กับโฆษณา ก็จะเอา Nearby Friends เป็นตัวประกัน ถ้าปิดต้องปิดทั้งคู่
By: pasuth73
iPhoneWindows PhoneAndroidUbuntu
on 20 April 2014 - 01:43 #696687 Reply to:696655

ตามข่าวถึงไม่เลือกก็เอาครับ ขอแค่อนุญาตตรวจ location

By: HMage
AndroidWindows
on 20 April 2014 - 22:16 #696849 Reply to:696687

ผมหมายถึงปิดหรือเปิดอนุญาตตรวจ location นั่นแหละครับ

By: gosol
AndroidWindows
on 20 April 2014 - 08:15 #696723
gosol's picture

ผมไม่ต้องการโฆษณา

By: Ulquiorra
Windows PhoneAndroidSymbianWindows
on 20 April 2014 - 22:37 #696854
Ulquiorra's picture

facebook with beetalk support