Tags:
Node Thumbnail

Mark Shuttleworth ซีอีโอของ Canonical ไปพูดที่งาน CeBIT และให้ข้อมูลว่ามือถือ Ubuntu Phone จะเน้นตลาดกลาง-บน (mid-higher) โดยไม่เน้นตลาดล่างจนเกินไป เพราะต้องการจับกลุ่มลูกค้าที่มองหาประสบการณ์ใช้งานที่ดี และสนใจอนาคตของโทรศัพท์ที่ทำตัวเป็นพีซีได้

เขาบอกว่า Ubuntu จะไม่สนใจลูกค้ากลุ่มที่ใช้ iPhone อยู่แล้ว เพราะเป็นลูกค้าที่มีความผูกพันทางใจกับระบบของแอปเปิลซึ่งเปลี่ยนแปลงความคิดได้ยาก ส่วน Android ถึงแม้จะมาก่อนแต่ก็ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้บนพีซีตั้งแต่แรก ซึ่งในมุมของ Ubuntu Phone ถึงแม้จะมาทีหลังแต่ก็คิดเรื่องการใช้งานเป็นพีซีมาเป็นอย่างดี

ราคาของมือถือ Ubuntu Phone จะอยู่ระหว่าง 200-400 ดอลลาร์ โดยเป็นราคาแบบเครื่องเปล่าไม่ติดสัญญาครับ

ที่มา - The Inquirer

Get latest news from Blognone

Comments

By: schanon
Android
on 13 March 2014 - 21:45 #687375
schanon's picture

"อนาคตของโทรศัพท์ที่ทำตัวเป็นพีซีได้" อ่านแล้วนึกถึง Windows Phone ตอนรวมร่างกับ Windows RT

By: mode on 14 March 2014 - 10:19 #687522

จะตามชาวบ้านเขาทันไหมเนี่ย