Tags:
Node Thumbnail

สุดท้ายก็ไปไม่รอดในญี่ปุ่นสำหรับ Hulu บริการดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตที่ขยายบริการจากสหรัฐฯ ไปสู่ญี่ปุ่นเมื่อปี 2011 แต่จากทิศทางของบริษัทที่จะเน้นไปที่สหรัฐฯ มากขึ้น ล่าสุด Mike Hopkins ซีอีโอของ Hulu ประกาศผ่านบล็อกของบริษัทว่าได้ออกจากธุรกิจในญี่ปุ่น และขายบริการดังกล่าวให้กับ Nippon TV ช่องทีวีเบอร์หนึ่งของญี่ปุ่น โดยไม่ได้ระบุวงเงินออกมา

แม้ว่า Hulu สาขาญี่ปุ่นจะถูกเข้าซื้อโดย Nippon TV แต่บริการดังกล่าวก็จะยังให้บริการต่อไป รวมถึงหน้าเว็บไซต์ก็คงอยู่ดังเดิมอีกด้วย

ส่วน Hulu ญี่ปุ่นนั้น แม้ว่าจะขายไปแล้ว แต่ Hopkins ก็บอกว่าเป็นส่วนที่เติบโตสูง เมื่อปี 2013 มียอดผู้สมัครเพิ่มขึ้นเท่าตัว และการมาของ Nippon TV จะยิ่งทำให้บริการนี้ไปต่อได้ไกลยิ่งขึ้น

ที่มา - gigaOM

Get latest news from Blognone

Comments

By: ApiratN on 3 March 2014 - 14:41 #684496
ApiratN's picture

กลายมาเป็น นิพนธ์ทีวี ซะแล้ว

By: timered
Android
on 3 March 2014 - 16:41 #684534

มุขเดียวกับ nippon expressนะครับ