Tags:
Node Thumbnail

จากความคืบหน้าจากเมื่อประมาณหกเดือนก่อน ที่ว่ากระทรวงยุติธรรมยื่นข้อเสนอเพื่อแก้ไขความเสียหายจากการผูกขาดอีบุ๊กของแอปเปิล โดยสาระสำคัญอันหนึ่งคือจะต้องให้แอปเปิลต้องจ้างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการผูกขาดและต้องอนุญาตให้ศาลเข้ามาตรวจสอบนโยบายต่อต้านการผูกขาดของแอปเปิลอีกด้วย กลับมามีประเด็นกันหน่อยแล้วครับ เมื่อแอปเปิลอุทธรณ์ไม่ผ่าน

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ศาลแขวงเลือกให้คุณ Michael Bromwichไปปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการผูกขาดอีบุ๊กภายในบริษัทแอปเปิล

ประเด็นมีอยู่ว่า เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา แอปเปิลได้ร้องต่อศาลว่า คุณ Bromwich ได้ดำเนินการสืบสวนอย่างสะเปะสะปะ รบกวนการดำเนินธุรกิจ(โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหลายคน) พยายามเข้าถึงเอกสารที่นอกเหนือขอบเขตการทำงาน สุ่มเสี่ยงต่อการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับ และอาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่แอปเปิลมากจนไม่สามารถทดแทนได้แม้ว่าแอปเปิลจะชนะคดีก็ตาม และขอให้ยุติการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกเสีย

ศาลชั้นต้นได้ปฏิเสธคำร้องในเดือนมกราคม โดยให้เหตุผลว่า ท่าที่แอปเปิลมีต่อผู้ตรวจสอบภายนอกได้ยิ่งเน้นให้เห็นถึงความจำเป็นในใช้ผู้ตรวจสอบภายนอก ในเมื่อผลคำร้องต่อศาลชั้นต้นไม่เป็นผล แอปเปิลจึงอุทธรณ์ไปที่ศาลอุทธรณ์สหรัฐ

ซึ่งวันนี้ผลตัดสินออกมาว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้แอปเปิลยังต้องจ้าง Bromwich เพื่อทำหน้าที่ต่อ เพียงแต่อนุญาตให้ Bromwich ตรวจสอบนโยบายในระดับบริษัทและตรวจสอบความพยายามของบริษัทในการกระจายนโยบายไปสู่พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไม่อนุญาตให้ Bromwich ไปสอบสวนระดับพนักงานว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาดหรือไม่

ในทางเทคนิคแล้ว แอปเปิลยังมีทางเลือกโดยการอุทธรณ์ไปยังศาลสูงสหรัฐได้อีกเพื่อจะลุ้นให้ลดระดับความเข้มข้นในการบังคับใช้การตวจสอบภายในได้อีก ซึ่งนั้นก็จะทำให้มหากาพย์อีบุ๊กยังไม่จบง่าย และทำให้บริษัทจ่ายเงินกรณีเยียวยาความเสียหายคดีอีบุ๊กช้าลงไปอีก ซึ่งวงเงินอยู่ที่ 840 ล้านเหรียญ

ป.ล. สำหรับค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทที่ปรึกษา Bromwich Group เรียกเก็บจากแอปเปิลจากการดำเนินการไปเพียงสองสัปดาห์แรกของการเข้าไปตรวจสอบก็แพงหูฉี่ อยู่ที่ 138,432.40 เหรียญ ตกชั่วโมงละ 1700 เหรียญ (หรือประมาณวินาทีละ 15 บาท)

ที่มา: Reuters, CNN

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 19 February 2014 - 00:07 #680670
panurat2000's picture

และอาจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างแก่แอปเปิล

และอาจะ => และอาจจะ

อย่างแก่ ?

By: tekkasit
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 19 February 2014 - 00:17 #680672 Reply to:680670
tekkasit's picture

แก้แล้วครับ

By: magnamonkun
WriterAndroidWindows
on 19 February 2014 - 00:32 #680675 Reply to:680672
magnamonkun's picture

เอ่อ จบย่อหน้าที่ 3 แล้ว ใส่ Split เป็น Read more ทีครับ มันดูยาวไป

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 19 February 2014 - 00:34 #680676 Reply to:680672
panurat2000's picture

และอาจะทำให้เกิดความเสียหายแก่แอปเปิล

และอาจะ => และอาจจะ

By: tekkasit
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 19 February 2014 - 00:43 #680677 Reply to:680676
tekkasit's picture

แก้แล้วครับ

/me เออ มึนแฮะ

By: dazehaze
Android
on 19 February 2014 - 01:03 #680681
dazehaze's picture

ย่อหน้าที่สาม ทนแทน -> ทดแทน ครับ

By: Perl
ContributoriPhoneUbuntu
on 19 February 2014 - 01:21 #680687
Perl's picture

ค่าตรวจสอบแพงเวอร์มาก

By: Dino
iPhoneSymbian
on 19 February 2014 - 10:40 #680756
Dino's picture

ย่อหน้าที่ สี่
"ท่าที่แอปเปิลมีต่อผู้ตรวจสอบภายนอกได้ยิ่งเน้นให้เห็นถึงความจำเป็นในใช้ผู้ตรวจสอบภายนอก"
น่าจะเป็น
"ท่าทีที่แอปเปิลมีต่อกรณีนี้ ยิ่งเน้นให้เห็นถึงความจำเป็นในการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก"

น่าจะอ่านลื่นไหลกว่านะครับ

By: iStyle
ContributoriPhoneAndroidSymbian
on 19 February 2014 - 16:36 #680841
iStyle's picture

งงแฮะ ให้เข้าไปตรวจสอบ แต่แอปเปิลต้องจ่ายเงินเดือนให้?


May the Force Close be with you. || @nuttyi

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 19 February 2014 - 16:39 #680843 Reply to:680841
hisoft's picture

ต้องให้แอปเปิลต้องจ้างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการผูกขาด

มันไม่ใช่เรื่องที่ทางรัฐควรจะเสียเงินครับ แต่เป็นความผิดของบริษัทที่ทำตัวน่าสงสัยเอง