Tags:
Node Thumbnail

Longdo Map ร่วมกับ GISTDA หรือ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านสารสนเทศและภูมิศาสตร์ของประเทศไทย เผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต หรือ THEOS ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าของเอง ผ่านเว็บไซต์ Longdo Map โดยสามารถเปิดดูได้ฟรีที่ http://map.longdo.com เข้าไปแล้วเลือกโหมดแผนที่ให้เป็น "ดาวเทียม (ไทยโชต)"

ภาพความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 2 เมตร ซึ่งก็ยังไม่ถือว่าละเอียดมากนักในยุคปัจจุบัน (ของ Google Maps/Digital Globe ละเอียดได้ถึง 0.6 หรือ 0.5 เมตร) และคุณภาพภาพรวมถึงสี ยังปรับมาไม่ค่อยดีนัก (ในอนาคตคาดว่าจะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น) แต่อาจจะอัพเดตได้บ่อยครั้งกว่า เนื่องจากคนไทยสั่งถ่ายเอง สามารถสั่งเน้นถ่ายประเทศไทยได้ และการนำไปประยุกต์ใช้งานเชิงพาณิชย์ ราคาย่อมเยากว่า

ที่มา: Longdo Map blog

Get latest news from Blognone

Comments

By: modeQ
WriterIn Love
on 31 January 2014 - 10:02 #676299
  • ย่อหน้าแรกปรับสำนวนใหม่ครับ เพราะเหมือนคัดลอกจากที่มาเลย
  • รูปภาพประกอบ เอาไว้หลังเบรกครับ
  • ย่อมเยา > ย่อมเยาว์
  • ลบแท็ก App.th. แผนที่

Writer no.59 เพื่อสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 31 January 2014 - 22:45 #676300 Reply to:676299
panurat2000's picture

Longdo Map จับมือ GISTDA ร่วมเผยแพร่ภาพดาวเทียมไทยโชติ (THEOS)

ดาวเทียมไทยโชติ => ดาวเทียมไทยโชต

By: Charin Tapang
ContributorAndroidRed HatUbuntu
on 31 January 2014 - 10:50 #676306 Reply to:676299
Charin Tapang's picture

ย่อมเยา อันนี้ถูกต้องแล้วครับ

By: nuntawat
WriterAndroidWindowsIn Love
on 31 January 2014 - 11:06 #676310 Reply to:676299
nuntawat's picture

เสริมครับ ลบแท็ก Satellite images ด้วย

By: ott
iPhoneAndroidUbuntu
on 31 January 2014 - 22:48 #676396 Reply to:676299
ott's picture

แก้แล้วครับ

เว้น ย่อมเยา ถูกแล้ว

By: nuntawat
WriterAndroidWindowsIn Love
on 31 January 2014 - 22:58 #676400 Reply to:676396
nuntawat's picture

"0.6/0.5m" แก้หน่วยเป็นภาษาไทยให้สอดคล้องกับ "2 เมตร" ไปเลยครับ :)

By: ott
iPhoneAndroidUbuntu
on 1 February 2014 - 07:59 #676438 Reply to:676400
ott's picture

แล้วครับ

By: mekpro
ContributorAndroidUbuntu
on 31 January 2014 - 13:11 #676334
mekpro's picture

ภาพยังชัดน้อยอยู่ครับแต่ผมว่าสีในฝั่งตัวเมืองสวยกว่าของกูเกิ้ลอีกนะ

By: iStyle
ContributoriPhoneAndroidSymbian
on 31 January 2014 - 16:09 #676362
iStyle's picture

เท่าที่ดู(ในกรุงเทพ) ยังเก่ากว่า google map เยอะเลยครับ


May the Force Close be with you. || @nuttyi

By: zotix
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 31 January 2014 - 22:39 #676395

แถวบ้านผมภาพชัดกว่า Google map แต่ระบุเป็นซอยชื่อเก่า