Tags:
Node Thumbnail

หลังจากที่ Ford เพิ่งจะเผยโฉมรถยนต์ไร้คนขับรุ่นต้นแบบมาให้ได้เห็นกันเมื่อเดือนก่อน ตอนนี้ก็ได้แนวร่วมสำคัญอย่าง MIT และ Stanford มาร่วมวิจัยและพัฒนาระบบหลบหลีกสิ่งกีดขวางให้แก่รถยนต์อัจฉริยะเพิ่มขึ้นอีกด้วย

MIT กำลังทำการศึกษางานวิจัยเพื่อคาดเดาการเคลื่อนที่ของคนเดินถนนและผู้ขับขี่ยานพาหนะอื่น ซึ่งจะช่วยให้รถยนต์ไร้คนขับสามารถหาเส้นทางเพื่อหลบหลีกการเคลื่อนที่ของผู้คนเหล่านั้นได้โดยไม่เกิดอุบัติเหตุ ในขณะที่ Stanford กำลังมุ่งเน้นศึกษาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เพื่อ "แอบมอง" ด้านหลังของวัตถุต่างๆ ที่อยู่นอกทัศนวิสัยของผู้ขับขี่หรือกล้องจับภาพ

โครงการวิจัยของทั้ง MIT และ Stanford อาจต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะสัมฤทธิ์ผลจนเอาไปใช้งานได้จริง แต่ก็ถือเป็นแนวทางที่ดีของ Ford ที่ได้กำลังสำคัญมาช่วยพัฒนารถยนต์ไร้คนขับให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ที่มา - Engadget

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 23 January 2014 - 01:09 #674271
panurat2000's picture

MIT และ Stanford โดดวงร่วมพัฒนารถยนต์ไร้คนขับของ Ford

โดดวงร่วมพัฒนา ?

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 23 January 2014 - 09:03 #674312 Reply to:674271
hisoft's picture

น่าจะหมายถึง โดดเข้าร่วมวง ล่ะมั้งครับ พิมพ์แบบย่อๆ

By: Witna
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 23 January 2014 - 02:03 #674278

ไม่น่าเชื่อว่า รถวิ่งอัตโนมัติ จะมาก่อนรถบินได้

By: acitmaster
AndroidUbuntuWindowsIn Love
on 23 January 2014 - 15:26 #674416
acitmaster's picture

อีกหน่อยก็นั่งอ้วน อยู่หน้าจอมอนิเตอร์ สไลด์นิ้วก็ถึง ไปเที่ยวนี่ไม่ต้องพูดถึง บรรยากาศระหว่างทางหายหมด