Tags:
Node Thumbnail

หลังจาก Bitcoin สร้างปรากฎการณ์ในโลกการเงินที่สร้างมูลค่าจากอากาศที่ไม่มีอะไร อาศัยความเชื่อใจในความแข็งแกร่งของกระบวนการเข้ารหัส (และกระแสข่าวจากสื่อทั่วโลก) ช่วงหลังก็มีนักพัฒนาอื่นๆ เสนอแนวทางการสร้างค่าเงินใหม่ ที่ดังขึ้นมาก็เช่น Litecoin ที่ปรับกระบวนการแฮชใหม่เป็น scrypt ที่แข็งแกร่งกว่า SHA256 ใน Bitcoin (รอบปีที่ผ่านมาราคาปรับจาก 2.7 ดอลลาร์ต่อ LTC มาอยู่ที่ 24 ดอลลาร์ต่อ LTC ในช่วงหลัง)

คำถามหนึ่งที่บางคนอาจจะสงสัยคือแล้วคนอื่นๆ จะสร้างเงินของตัวเองได้บ้างหรือไม่ คำตอบคือตามโปรโตคอลที่ออกแบบไว้โดย Satoshi Nakamoto นั้น เงินสกุลใหม่สามารถสร้างได้ทันทีเพียงแต่สกุลเงินนั้นต้องอ้างถึงบล็อคเริ่มต้น (genesis block) บล็อคเดียวกัน คนทั่วไปจึงอาจจะสร้างบล็อคเริ่มต้นนี้ขึ้นมาใหม่กันเองได้เสมอ กระบวนการก็คือนำซอร์สโค้ดของ Bitcoin หรือ Litecoin ออกมาแก้เพื่อให้อ้างไปถึงบล็อคเริ่มต้นใหม่แล้วเริ่มแจกจ่าย

แต่นอกจากการอ้างถึงบล็อคเริ่มต้นแล้ว เงินสกุลใหม่มักมีพารามิเตอร์ที่ต่างกันออกไป เช่น มีจำนวนเงินในระบบจำกัด ในกรณีของ Bitcoin คือ 21 ล้าน BTC, มีระยะเวลาระหว่างการประกาศบล็อคใหม่ต่างกัน เช่น Bitcoin ระบุไว้ให้ใช้เวลา 10 นาทีต่อบล็อคใหม่

บริการ Coingen และ CloudCrypter เปิดให้บริการสร้างเงินสกุลใหม่ ด้วยการเลือกพารามิเตอร์ด้วยตัวเอง ทั้งชื่อสกุลเงิน, ปริมาณเงินสูงสุดในสกุล, อัตราการปล่อยบล็อคใหม่, และกระบวนการยืนยันบล็อคใหม่ (proof-of-work) หลังจากนั้นบริการนี้จะให้ซอฟต์แวร์กระเป๋าเงินออกมาเพื่อให้เรานำไปแจกจ่ายหากมีคนเอาด้วยกับเรา

เงินส่วนมากที่สร้างมาด้วยบริการแบบนี้คงล้มหายตายจากกันไปเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าในระบบเปิดเราสามารถสร้างอะไรแปลกๆ ขึ้นมาได้เรื่อยๆ ครับ เช่น ตอนนี้มีคนสร้าง thaicoin จาก Coingen ขึ้นมาแล้ว

ทั้งสองบริการคิดค่าบริการเป็น Bitcoin หลายคนบอกว่าสั่งสกุลเงินของตัวเองไปแล้วไม่มีการตอบสนองทั้งที่โอนเงินไปแล้ว (ทาง Coingen ชี้แจงว่าเซิร์ฟเวอร์ล่ม) การเลือกใช้งานควรใช้ความระวังและในความเป็นจริงนอกจากความอยากรู้อยากเห็นว่าโปรโตคอลเปิดจะทำให้เราสามารถสร้างเงินสกุลใหม่ๆ กันได้จริงแล้ว การสร้างสกุลเงินเองก็ไม่น่าจะมีมูลค่าอะไรขึ้นมา

ที่มา - Digital Trends

Get latest news from Blognone

Comments

By: jane
AndroidUbuntu
on 20 January 2014 - 23:51 #673533
jane's picture

จตุครามคอย

By: PaPaSEK
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 26 January 2014 - 22:48 #675097 Reply to:673533
PaPaSEK's picture

แก่งคอย

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 26 January 2014 - 23:35 #675105 Reply to:675097
hisoft's picture

คอย -> คอยน์

By: PaPaSEK
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 27 January 2014 - 16:56 #675232 Reply to:675105
PaPaSEK's picture

แว้กกกก

By: pratorion
AndroidUbuntu
on 20 January 2014 - 23:58 #673537

2.7 LTC ต่อดอลลาร์มาอยู่ที่ 24 LTC ต่อดอลลาร์ -> 2.7 ดอลลาร์ต่อ LTC มาอยู่ที่ 24 ดอลลาร์ต่อ LTC

By: songwut on 21 February 2014 - 18:45 #681434

คอยเณรคำ