Tags:
Node Thumbnail

PayPal เริ่มคิดการณ์ไกลวางแผนสร้าง PayPal Galactic ระบบการทำธุรกรรมจากบุคคลที่อยู่นอกโลก เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องอวกาศ

PayPal เริ่มพัฒนาระบบการจ่ายเงินและทำธุรกรรมสำหรับมนุษย์ที่อยู่บนอวกาศ โดยชี้ตัวอย่างว่า แม้แต่นักบินอวกาศในปัจจุบันก็มีความต้องการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อบริการต่างๆ เช่น การซื้อเพลง, ภาพยนตร์ หรืออีบุ๊ก ไว้เพื่อความบันเทิงในช่วงปฏิบัติงานอยู่บนสถานีอวกาศเป็นระยะเวลานานๆ ยังไม่นับรวมถึงอุตสาหกรรมท่องอวกาศที่มีแนวโน้มจะขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกในอนาคต

ประเด็นปลีกย่อยของระบบการทำธุรกรรมนอกโลกนี้มีหลากหลาย ตั้งแต่เรื่องหน่วยเงินตราที่จะใช้ ซึ่งควรเป็นรูปแบบอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ขึ้นกับสกุลเงินของประเทศใด, การปรับแต่งระบบเพื่อเชื่อมต่อกับภาคธนาคาร, การเตรียมระบบสนับสนุนการใช้งานแก่ลูกค้า, การกำหนดข้อบังคับการใช้งานในสภาพแวดล้อมใหม่ ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงต่างๆ และมาตรการป้องกันการปลอมแปลงข้อมูล

PayPal Galactic เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือในการพัฒนาจากสถาบัน SETI Institute, องค์กรด้านอุตสาหกรรมท่องอวกาศ Space Tourism Society และอดีตนักบินอวกาศ Buzz Aldrin

ที่มา - PCWorld

Get latest news from Blognone

Comments

By: netfirms
iPhoneAndroidWindows
on 1 July 2013 - 13:31 #592440
netfirms's picture

ธุรกิจยานอวกาศก็มี การจ่ายเงินในอวกาศก็มีช่างเหมาะเจาะอะไรเช่นนี้

By: iammeng
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 1 July 2013 - 13:35 #592443
iammeng's picture

ทำเอาฮาใช่มั้ยเนี่ย
ปล.คุณตะโร่งโต้งวันนี้ฟิตจริงจัดหลายข่าวมากครับ

By: ตะโร่งโต้ง
WriterAndroidWindows
on 1 July 2013 - 13:38 #592445 Reply to:592443
ตะโร่งโต้ง's picture

เว้นไปหลายวันน่ะคับ


ช่างไฟสมัครเล่น (- -")

By: Architec
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 1 July 2013 - 14:02 #592446

ใกล้จะเริ่มยุค Universal Century แล้วสินะ

By: PsFreedom
ContributorAndroidRed HatUbuntu
on 1 July 2013 - 16:59 #592500 Reply to:592446
PsFreedom's picture

ตอนนี้ โซนี่ ออกกล้อง RX1 มาแล้ว รอไปอีก 77 ปี อิ อิ

By: jinxplay
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 2 July 2013 - 14:13 #592808 Reply to:592500
jinxplay's picture

เสร็จแล้วจะทำตัวแรกพังต้องเอาตัวที่สองมาใช้สินะครับ

By: Aorjor on 1 July 2013 - 14:26 #592452

Happy April Fool's Day

เอ้า! ผิดเดือน

By: Bunchuwong
AndroidWindows
on 1 July 2013 - 17:03 #592503

ลอยไปลอยมาอยู่ๆ นึกขึ้นได้ลืมจ่ายค่ารถ ค่าบ้าน (เผื่อแบงค์สนใจ)

By: JiHuay
iPhoneWindowsIn Love
on 1 July 2013 - 17:54 #592531
JiHuay's picture

รองรับคอนโดบนอวกาศสินะครับ

By: cartier
iPhoneAndroid
on 1 July 2013 - 21:05 #592608
cartier's picture

เท่ดีแหะ

By: Kittichok
Contributor
on 1 July 2013 - 21:30 #592615

อ้างเบี้ยวหนี้เพื่อนว่าติดอยู่อวกาศไม่ได้แล้วสิ :P

By: LazarusSP1
ContributoriPhone
on 1 July 2013 - 21:41 #592621

Decepticon จะมา BID แว่นตา ลุงวิทวิกกี้ ได้แล้วอะสิเนี่ย //ออโตบอทโจมตี!!!!//

By: AMp
In Love
on 2 July 2013 - 10:37 #592751

ถ้าข่าวนี้มาตอน april fools จะเป๊ะมาก

By: LuvStry
ContributorAndroid
on 2 July 2013 - 10:43 #592755
LuvStry's picture

สร้างสกุลเงินใหม่ เพื่อเก็บส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนหละสิ - -*


Blognone = 138.1 news/w เยอะมากๆ