Tags:
Node Thumbnail

ออราเคิลเตรียมประกาศความร่วมมือกับบริษัขนาดใหญ่หลายบริษัทเพื่อสร้างพันธมิตรให้บริการ โดยจะระบุรายละเอียดอีกครั้งในงานแถลงข่าวสัปดาห์หน้า

NetSuite และ Salesforce นั้นเป็นลูกค้าของออราเคิลอยู่แล้ว ความร่วมมือใหม่ที่จะประกาศจึงไม่ชัดเจนนักว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามา แหล่งข่าวที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัวระบุกับ New York Times ว่าข้อตกลงนี้จะเป็นการแชร์ข้อมูลข้ามแอพพลิเคชั่นที่ทำได้ง่ายขึ้น

ขณะทีความน่าสนใจจะไปตกกับไมโครซอฟท์ แม้ว่าไมโครซอฟท์จะเป็นผู้ให้บริิการโครงสร้างพื้นฐานผ่าน Azure แต่ไมโครซอฟท์ก็เป็นคู่แข่งกับออราเคิลจาก SQL Server และซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ทับสายกันไปมา ความร่วมมือที่ชัดเจนที่สุดคงเป็นการรองรับ Oracle บน Azure ที่คู่แข่งอย่างอเมซอนนั้นรองรับไปก่อนนานแล้ว

ที่มา - The Register, The New York Times

Get latest news from Blognone

Comments

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 24 June 2013 - 12:52 #589972
hisoft's picture

ขณะที => ขณะที่ (ไม้เอกหายครับ)

บริิการ => บริการ (สระอิซ้อนครับ)