Tags:
Node Thumbnail

เว็บไซต์แห่งหนึ่งในจีนปล่อยภาพกรอบเครื่อง Lumia EOS ทำจากอลูมิเนียมออกมา จากภาพ (ดูได้ที่ท้ายข่าว) จะเห็นว่าภาพที่สองระบุจำนวนพิกเซลของกล้องหลังที่ 41 ล้านพิกเซลอย่างชัดเจน

เว็บไซต์ Windows Phone Central กล่าวว่า ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าชิ้นส่วนที่ทำจากอลูมิเนียมนี้จะเป็นเพียงดีไซน์ต้นแบบ หรือจะเป็น Lumia EOS อีกรุ่น ที่โนเกียจะผลิตขึ้นมาคู่กับรุ่นที่จะใช้โพลีคาร์บอเนตเป็นวัสดุทำตัวเครื่อง ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าโนเกียใกล้จะเปิดตัวในเร็ววันนี้ (ลักษณะเดียวกับ Lumia 925 ใช้วัสดุทำตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียม แต่ Lumia 920 ใช้วัสดุเป็นโพลีคาร์บอเนต)

ที่มา: IC Tech บน Weibo ผ่าน CNBeta ผ่าน Windows Phone Central

No DescriptionNo Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: pongpatnampong
Windows Phone
on 14 June 2013 - 20:13 #586873

รอต่อไป อิอิ

ข้ออ้างของคนจน

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 14 June 2013 - 21:31 #586915
hisoft's picture

ถ้าแยกให้เลือกสี สีขาว/เหลือง/ฯลฯ หรืออลูมิเนียมไปเลยนะ (- -)d

By: Xenip
Windows PhoneSymbianWindows
on 14 June 2013 - 22:08 #586942
Xenip's picture

ไฟจะดูดมั้ยครับ

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 14 June 2013 - 22:42 #586961 Reply to:586942
hisoft's picture

ถ้าเดินสายไฟถูกต้องทั้งระบบ (รวมถึงตั้งแต่ก่อนเข้าบ้านมา) ก็ไม่ดูดง่าย ๆ นะครับ

By: ตะโร่งโต้ง
WriterAndroidWindows
on 14 June 2013 - 23:58 #586995
ตะโร่งโต้ง's picture

แต่ทำไมรูปแรกด้านขวา (มุมมองด้านบน) ดูงานไม่ค่อยเนี้ยบเท่าไหร่แฮะ

แล้วสงสัยต่อไปอีกว่า.....ทำไมฝากลมๆ รูปสุดท้าย พอเล็งเทียบกับรูกล้องในรูปแรก เหมือนรูมันจะไม่ตรงกัน O_o"


ช่างไฟสมัครเล่น (- -")

By: nuntawat
WriterAndroidWindowsIn Love
on 15 June 2013 - 05:22 #587061 Reply to:586995
nuntawat's picture

อาจเป็นเพียงดีไซน์ต้นแบบตามข่าวก็ได้ครับ

By: Adios2nd
iPhoneWindows PhoneWindows
on 15 June 2013 - 00:54 #587021
Adios2nd's picture

รูปนึงกล้องอยู่บน
อีกรูปกล้องอยู่กลาง
ฝาก็ไม่ตรงรู...

By: jack8855
iPhoneAndroidRed HatSymbian
on 15 June 2013 - 10:17 #587102 Reply to:587021
jack8855's picture

รูปขวา เขาถ่ายบน
สังเกตเส้นตรงเซาะร่อง