Tags:
Node Thumbnail

เปิดตัวมาได้สองวันกว่าๆ Xbox One ก็ยังมีรายละเอียดใหม่ออกมาเรื่อยๆ รวบเป็นข่าวเดียวเลยละกันครับ

เริ่มต้นกันที่ Yusuf Mehdi รองประธานฝ่าย Xbox บอกกับ Forbes ว่า Xbox One จะรองรับการใช้งานร่วมกับทีวีความละเอียดสูงรุ่นใหม่ในอนาคต พูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือรองรับ 4K และสามมิตินั่นเอง ซึ่งตรงส่วนนี้จะรวมไปถึงรองรับการเล่นเกม และแผ่น Blu-ray ที่ความละเอียด 4K ทั้งแบบ native และแบบอัพสเกล

และจากข้อมูลชุดแรกที่บอกว่า Xbox One สามารถเล่นเกมจาก XBLA ได้นั้น ตอนนี้ตัวแทนของไมโครซอฟท์ออกมาบอกแล้วว่าไม่ได้ สาเหตุน่าจะมาจากการลดต้นทุนที่ไม่ต้องการใส่ชิปของ Xbox 360 ลงไปนั่นเอง

ปิดท้ายกันที่ประเด็นบัญชีผู้ใช้ใน Xbox One (จากที่ตอนแรกว่าเกมจะผูกกับบัญชี) ว่าผู้ใช้ Xbox One บัญชีทั่วไปจะสามารถล็อกอินเข้าไปในเครื่องได้ทีละหลายบัญชี แต่จะไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้

สำหรับผู้ใช้ Xbox 360 เดิมที่มีบัญชี Xbox Live Gold อยู่จะสามารถใช้งานบัญชีเดียวกันได้พร้อมกันในหลายเครื่อง และได้ทั้ง Xbox One และ Xbox 360 อีกด้วย

ที่มา - Polygon 1, 2, 3

Get latest news from Blognone

Comments

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 24 May 2013 - 13:04 #577377
hisoft's picture

สาเหตุน่าจะมาจากการลดต้นทุนที่ไม่ต้องการใส่ชิปของ Xbox 360 ลงไปนั่นเอง

แยกรุ่นไปเลย รุ่นแพง เล่นเกมของ Xbox One, XBLA, Xbox 360 ได้หมด จบ

By: Architec
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 24 May 2013 - 21:38 #577533 Reply to:577377

+1

By: Orion
Windows PhoneAndroidWindows
on 24 May 2013 - 14:12 #577409
Orion's picture

รู้ละทำไมใช้ชื่อนี้ เริ่มนับ 1 ใหม่ :P

By: langisser
In Love
on 24 May 2013 - 15:10 #577434

โอ้ววว ความละเอียดเกม 4K