Tags:
Node Thumbnail

บริการตอบคำถามผู้ใช้ (Customer support service) อย่าง Zendesk ออกมาประกาศว่าถูกแฮ็กเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยแฮ็กเกอร์มุ่งเน้นเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าอย่าง Pinterest, Twitter และ Tumblr ทั้งนี้ทั้งสามรายได้อีเมลเตือนผู้ใช้ให้ระมัดระวังในเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว ถึงแม้ว่าการแฮ็กที่เกิดขึ้นจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อข้อมูลหรือการเข้าถึงรหัสผ่านของผู้ใช้ก็ตาม แต่ก็ควรจะตรวจสอบและระมัดระวังกรณีมีการได้รับอีเมลที่อาจจะหลอกเข้าถึงข้อมูลของเราได้

ที่มา - Wired

Get latest news from Blognone

Comments

By: sayhi365
iPhone
on 22 February 2013 - 16:18 #544110
sayhi365's picture

หวังว่าจะไม่มีผลอะไรรุนแรงนะฮีาฟฟฟฟฟฟฟฟฟ