Tags:
Node Thumbnail

สหภาพยุโรปประกาศแผนความร่วมมือในการแปลงคลื่นย่าน 2000 (ช่วงคลื่น 1920-1980 MHz และ 2110-2170 MHz เรียกในระบบ 3G ว่า 2100) ที่ใช้ให้บริการ UMTS หรือบริการ 3G ไปเป็นบริการ 4G ภายในปี 30 มิถุนายน 2014

ประเทศในเครือสหภาพยุโรปใช้คลื่นช่วงนี้ให้บริการ UMTS มาตั้งแต่ปี 1999 ก่อนจะกำหนดให้ครอบคลุมทั่วยุโรปมาตั้งแต่ปี 2002

ยังไม่มีการกำหนดว่าจะใช้เทคโนโลยีอะไร แต่สหภาพยุโรปก็มีแผนชัดเจนว่าจะทำให้เทคโนโลยีในคลื่นย่านนี้เป็นเทคโนโลยีที่ทำงานร่วมกันได้ทั้งภูมิภาค ในแง่นี้ดูเหมือน LTE จะเป็นเทคโนโลยีที่ได้เปรียบที่สุดในตอนนี้

คลื่นทั้งสองช่วงจะทำให้สหภาพยุโรปมีคลื่นสำหรับให้บริการบรอดแบนด์เพิ่มอีก 120 MHz รวมแล้วจะมีคลื่นให้บริการบรอดแบนด์รวมถึง 1000 MHz

ที่มา - EU

Get latest news from Blognone

Comments

By: pinpan0304
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 6 November 2012 - 20:15 #502476

พี่ไทยก็คลื่นเหลือเพียบนะฮ้าฟ

By: sathdr
iPhoneAndroidSymbian
on 6 November 2012 - 20:40 #502484
sathdr's picture

ของเรายังเพิ่งจะเริ่มใช้กัน ..

By: pote2639
ContributoriPhoneWindows PhoneWindows
on 6 November 2012 - 20:42 #502487

Fake 3G = 2009
... 2100 3G = 2012
4G = ? (over or before 2030?) lol


I am Death incarnate!

By: darkleonic
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 6 November 2012 - 20:43 #502489 Reply to:502487
darkleonic's picture

ผมอยากรู้จริงๆว่า 3G ปลอมนี่มาจากไหน

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 7 November 2012 - 00:04 #502578 Reply to:502489
hisoft's picture

ผมก็สงสัยเหมือนกันนะว่าใครเริ่มคำนี้

By: vevysang on 6 November 2012 - 21:39 #502501 Reply to:502487

r u sure 3G = 2012 ????

: )

By: Jaddngow
AndroidUbuntuWindows
on 6 November 2012 - 22:16 #502518 Reply to:502501
Jaddngow's picture

สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารใช่ไหมครับ

By: Yone on 6 November 2012 - 22:39 #502524 Reply to:502487

จริงๆ มันไม่ได้ Fake นะครับ

By: darkleonic
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 6 November 2012 - 20:43 #502488
darkleonic's picture

คลื่นไหนล่ะทีท่าจะเป็นมาตรฐานล่ะเนี่ย ปวดหัวนะเว้ย

By: Architec
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 6 November 2012 - 21:04 #502493 Reply to:502488

คนทำโมดูลปวดหัวตาย ประเทศนึงเอาช่วงความถี่นึง อีกประเทศไม่รู้จะเอาที่เท่าไหร่ ถ้าเกิดว่าไทยไม่เปิดย่านความถี่เดียวกัน ก็จบเห่ เหมือนขายที่ทับกระดาษ