Tags:
Node Thumbnail

ทวิตเตอร์ประกาศบล็อค @hannoverticker แอคเคานท์ของ Besseres Hannover กลุ่มนาซีใหม่จากประเทศเยอรมัน หลังจากที่ตำรวจสั่งแบนกลุ่มนี้และยึดทรัพย์สินทั้งหมด

สมาชิกของกลุ่ม Besseres Hannover จำนวนหนึ่งถูกตั้งข้อหาเหยียดเชื้อชาติ และตั้งหน่วยงานผิดกฎหมาย โดยก่อนหน้านี้มีการกล่าวโทษว่ากลุ่มนี้แสดงท่าทีเป็นภัยต่อคนเข้าเมืองและแจกใบปลิวเหยียดเชื้อชาติ

การบล็อคจะจำกัดเฉพาะคนเยอรมันเท่านั้น ผู้ใช้จากชาติอื่นๆ ยังคงสามารถเข้าดูได้แม้จะไม่มีการโพสต์ข้อความใหม่มาเกือบเดือนแล้วก็ตาม

ทนายความของทวิตเตอร์ Alex Macgillivrayแสดงท่าทีไม่พอใจต่อการร้องขอให้บล็อคครั้งนี้ และโพสเอกสารสั่งบล็อคจากกรมตำรวจเยอรมัน

ประเทศไทยเองเคยแสดงความยินดีต่อนโยบายบล็อครายประเทศของทวิตเตอร์ แต่ถ้าร้องขอไปจริงๆ ก็คงต้องระวังว่าจะเป็นข่าวไปทั่วโลกแบบนี้

ที่มา - BBC

Get latest news from Blognone

Comments

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 18 October 2012 - 20:26 #492726
hisoft's picture

อีกครั้งครับ

  • ทรัพยสิน => ทรัพย์สิน
By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 18 October 2012 - 20:57 #492737 Reply to:492726
panurat2000's picture

โพส => โพสต์