Tags:
Node Thumbnail

จากการที่อนุกรรมการ 3Gฯ (กทค.) ที่กำลังจะประกาศวิธีการประมูลคลื่นความถี่ 2.1GHz สำหรับให้บริการ 3G โดยยกเลิกวิธีการเก่าที่ใช้ N-1 ไปแล้ว ทางกสทช. จึงได้จัดเวิร์คช็อปให้กับสื่อมวลชน โดยเชิญคุณพัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์ ผู้เคยทำงานอยู่ที่ Cramton Associates LLC และมีประสบการณ์ทางด้านการประมูลคลื่นความถี่ในหลายประเทศมาเป็นวิทยากร

ก่อนจะเข้าเรื่องวิธีการประมูลคลื่นความถี่ จะเริ่มพูดถึงจุดประสงค์หลักของการออกแบบการประมูลคลื่นความถี่เสียก่อน สำหรับประเทศไทยจะเน้นไปที่ 4 ข้อหลักดังนี้

 • การแข่งขันในตลาด < ซึ่งข้อนี้ พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. บอกว่าจะเน้นมากที่สุดสำหรับประเทศไทย
 • ประสิทธิภาพในการจัดสรร
 • รายได้จากการประมูล
 • ประสิทธิภาพ และรายได้จากการประมูล อาจไม่สอดคล้องกับการกระตุ้นการแข่งขันในตลาด

  เมื่อทราบจุดประสงค์แล้ว จุดต่อไปจะเป็นพื้นฐานการออกแบบวิธีการประมูล ซึ่งวิธีการประมูลที่ดีจะตอบโจทย์เหล่านี้ได้

 • อนุญาตให้ผู้ประมูลสามารถประมูลได้ทุกคลื่นพร้อมๆ กัน และไม่มีกฎในการประมูลที่ทำให้ผลการประมูลบิดเบือนได้

 • ส่งเสริมการหาราคาที่เหมาะสมกับตลาด
 • ส่งเสริมการประมูลอย่างตรงไปตรงมา เช่นการตั้งราคาฐานสำหรับการประมูล เพื่อลดการฮั้วกันของผู้ประมูล และไม่ทำให้ราคาสุดท้ายต่ำเกินไป
 • ลดปัญหาที่จะเกิดจากการประมูลซึ่งทำให้ผู้ประกอบการมีประสิทธิภาพในการให้บริการที่ด้อยลงเช่น

exposure risk ในกรณีที่คลื่นต้องใช้ร่วมกันเพื่อให้สามารถรันระบบได้ ถ้าหากได้รับคลื่นไปเพียงชุดเดียวจะไม่สามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพ หรือให้บริการไม่ได้เลย (เช่นในกรณีที่ประมูลแบบ 2x5MHz ทั้งสิ้น 9 ล็อต แล้วมีผู้ประมูลได้ล็อตเดียว)

No Description

ส่วนต่อไปจะเริ่มเข้าสู่วิธีการออกแบบการประมูล จะมีการแบ่งคลื่นความถี่ทั้งหมดเป็นล็อต มีสองแบบคือ

 • Generic lots การแบ่งแบบนี้จะไม่มีการเจาะจงความถี่ของใบอนุญาต ซึ่งผู้ประมูลสามารถประมูลให้เสร็จก่อน แล้วมาเลือกความถี่ในภายหลัง
 • Specific lots เป็นการแบ่งแบบเจาะจงความถี่ในแต่ละใบอนุญาต ซึ่งผู้ประมูลต้องเลือกในระหว่างประมูล (แบบนี้จะยากสำหรับผู้ประมูลมากกว่า Generic lots)

สำหรับประเทศไทย การประมูลที่คาดว่าจะเกิดในไตรมาสสามปีนี้นั้นมีทั้งหมด 45MHz คาดว่าจะแบ่งแพคเกจเป็นสองรูปแบบคือแบบ 2x15MHz ทั้งสิ้น 3 ล็อต และ 2x5MHz ทั้งสิ้น 9 ล็อต ซึ่งแต่ละรูปแบบมีข้อดีดังนี้

No Description

เมื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกวิธีการประมูลได้แล้ว ก็นำความต้องการทั้งหมดมาจับคู่กัน เพื่อเลือกวิธีการประมูล จะได้วิธีการประมูลทั้งสิ้น 3 รูปแบบคือ

 • Simultaneous Ascending Clock
 • Simutalneous Ascending Bid
 • Combinatorial Clock (บางครั้งเรียกว่า Package Bidding, Package Clock Action)

No Description

Simultaneous Ascending Clock

เป็นวิธีการประมูลที่จะหาผู้ชนะการประมูลก่อน แล้วค่อยให้ผู้ชนะไปเลือกความถี่กันเองทีหลัง โดยวิธีการประมูลจะเริ่มด้วยการประกาศราคาต่อล็อตออกมา แล้วให้ผู้ประมูลยื่นจำนวนที่ต้องการ หากปริมาณล็อตของคลื่นยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประมูล ให้ขึ้นรอบใหม่โดยเพิ่มราคาขึ้นไป และให้ผู้ประมูลยื่นราคาใหม่จนกว่าปริมาณคลื่นที่มี และความต้องการคลื่นของผู้ประมูลจะเท่ากัน (ถ้างง ดูรูปประกอบได้) วิธีนี้ถือว่าทำได้ง่าย และเคยใช้ตอนประมูล 3G ที่อินเดียมาแล้ว

No Description

Simultaneous Ascending Bid

เป็นวิธีการประมูลที่เปิดให้ประมูลทุกล็อตพร้อมกัน และต้องเลือกคลื่นความถี่เอง ซึ่งผู้ประมูลจะต้องยื่นราคาไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่มีผู้มาประมูลแข่งจะถือว่าสิ้นสุดการประมูล โดยในทุกรอบของการประมูลจะต้องยื่นประมูลต่อไปเรื่อยๆ เพื่อรักษาสิทธิในการประมูลด้วย วิธีนี้เคยใช้ในการประมูล 4G AWS หลายแห่ง ทั้งอิตาลี แคนาดา โปรตุเกส สหรัฐฯ และเยอรมัน

No Description

Combinatorial Clock

เป็นวิธีการประมูลที่เปลี่ยนจากการยื่นราคาทีละล็อต เป็นยื่นราคาประมูลแต่ละแพคเกจแทน เช่น ยื่นประมูล 2x5MHz 2 ล็อตในราคา 100 ล้านบาท และยื่น 4 ล็อตในราคา 250 ล้านบาท โดยผู้ขายจะมีพิจารณาความคุ้มค่าต่อล็อตจากราคาทั้งหมดที่ผู้ประมูลยื่นมา (เช่นในภาพตัวอย่าง มีคลื่น 2x5MHz ทั้งสิ้น 9 ล็อต ผลจะออกมาเป็น A ได้ 2 ล็อต B ได้ 4 ล็อต และ C ได้ 3 ล็อต รวมเงินจากการประมูล 850 ล้านบาท)

ข้อดีของวิธีนี้คือสามารถแก้ปัญหา exposure risk ได้อย่างชะงัด เพราะว่าผู้ประมูลต้องรู้จำนวนที่ตัวเองต้องการอยู่แล้ว และได้ราคาที่ค่อนข้างสมเหตุสมผล

No Description

เมื่อเปรียบเทียบทั้งสามวิธีการประมูลแล้ว มีข้อดี-เสียต่างๆ กันไปดังนี้

No Description

จบเรื่องวิธีการประมูลไปแล้ว ต่อไปปิดท้ายด้วยแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในประเทศไทย ที่เป็นสาเหตุของการยกเลิกวิธีการประมูลแบบเก่า (N-1) ที่ไม่สร้างแรงจูงใจให้หน้าใหม่เข้ามาสู่ตลาด และทำให้การแข่งขันลดลงไปด้วย

สำหรับแนวทางที่จะสร้างความแข่งขัน และเพิ่มรายได้จากการประมูล มีดังต่อไปนี้

 • การเพิ่มราคาตั้งต้น เพื่อลดการฮั๊วการประมูล และเพิ่มรายได้จากการประมูล แต่ผลเสียคือทำให้การจัดสรรไม่มีประสิทธิภาพ และมีผู้เข้าร่วมน้อย หากราคาสูง
 • การขยายคลื่นฯ สำหรับการประมูล แต่เดิมการแบ่งแพคเกจเป็น 2x5MHz แบบ 9 ล็อตก็ช่วยสร้างความหลากหลายให้ผู้ประมูลมากพอแล้ว แต่หากทำให้การจัดสรรเข้าใจยากเกินไป อาจเปลี่ยนเป็นขยายคลื่นในแบบ 2x15MHz เป็น 2x20MHz ซึ่งจะทำให้แพคเกจเดิมแบบ 3 ล็อตกลายเป็น 2x20MHz, 2x15MHz และ 2x10MHz อย่างละล็อต ซึ่งอาจตอบสนองกับความต้องการของผู้ประมูลได้มากกว่า และสร้างการแข่งขันในการประมูลได้มากขึ้น
 • กระตุ้นให้ผู้เล่นหน้าใหม่เข้าสู่ตลาด มีหลายวิธีทีสามารถเลือกมาใช้สนับสนุนผู้เล่นหน้าใหม่ได้ เช่นการกันคลื่นส่วนหนึ่งไว้ให้กับผู้เล่นหน้าใหม่โดยเฉพาะ (ซึ่งต้องคิดกันว่าจะกันไว้เท่าไร) หรือมีส่วนลดให้กับผู้เล่นหน้าใหม่ เช่นประมูลชนะแล้วจ่ายครึ่งเดียว (แน่นอนต้องคิดกันว่าควรลดเท่าไร) ซึ่งกรณีนี้ควรรอบคอบเพราะอาจมีการใช้นอมินีเข้ามาซื้อคลื่นในราคาถูก แล้วถูกบริษัทใหญ่รวบกิจการในอนาคตได้

สำหรับวิธีการประมูลอย่างเป็นทางการ กทค. คาดว่าจะประกาศกันในช่วงบ่ายของวันนี้ (15 พฤษภาคม) หลังจากนั้นจะใช่เวลาอีก 2 เดือนประกาศบนเว็บไซต์ก่อนเข้าประชาพิจารณ์ ซึ่งคาดว่าจะทันประมูลในช่วงไตรมาสที่สามครับ

Get latest news from Blognone

Comments

By: oop on 15 May 2012 - 14:23 #420172

การแข่งขันในตลาด < ซึ่งข้อนี้ พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. บอกว่าจะเน้นมากที่สุดสำหรับประเทศไทย <--- สาธุ

By: narasak
iPhoneAndroidUbuntu
on 15 May 2012 - 14:39 #420180

เป็นองค์กรรัฐองค์กรแรกที่ผมยอมรับในความโปร่งใส Active มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนจริงๆ

By: LuvStry
ContributorAndroid
on 15 May 2012 - 14:52 #420185
LuvStry's picture

สงสัยเพราะผมสนใจข่าวนี้ เลยรุ้สึกว่า การทำงานแบบนี้มันโปร่งใสดี


Blognone = 138.1 news/w เยอะมากๆ

By: darkleonic
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 15 May 2012 - 15:08 #420190
darkleonic's picture

ตอนข่าวไม่เอา N-1 เห็นมีคนมาด่าเป็นวรรคเป็นเวร

เอาเป็นว่าปูเสื่อรอดูละกันครับ

By: expextoz
In Love
on 15 May 2012 - 16:25 #420244

ถ้าประมูลได้ในราคาที่สูง เราก็จะได้ใช้ 3G ในพื้นฐานที่แพงใช่ไหม เพราะต้องเอาทุนคืน

By: wwwangel
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 15 May 2012 - 16:55 #420255 Reply to:420244
wwwangel's picture

แต่ถ้าประมูลได้ราคาถูก ก็ใช่ว่าเราจะได้ใช้ 3G ราคาถูก

ขึ้นอยู่กับ กสทช. ว่าจะมีการทำหนดราคาเพดานค่าบริการหรือไม่ และเท่าไร


-- ^_^ --

By: darkleonic
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 15 May 2012 - 17:00 #420256 Reply to:420244
darkleonic's picture

ก็ออกกฏกำหนดเพดานราคาไว้ ค่าโทรในตอนนี้ไงครับ

ที่เราโทรถูกไม่ใช่เพราะเขาได้มาถูก แต่เพราะมีกฏกำหนดไว้

By: lew
FounderJusci&#039;s WriterMEconomicsAndroid
on 15 May 2012 - 17:04 #420258 Reply to:420244
lew's picture

ถ้าประมูลได้ถูก เราจะได้เครือข่ายที่ใช้งานไม่ได้จริงเพราะผู้ที่ได้รับไม่มีศักยภาพทำกำไร (เมืองไทยเห็นผู้ให้บริการประมาณนี้หลายรายครับ)


lewcpe.com, @wasonliw

By: expextoz
In Love
on 15 May 2012 - 17:55 #420295 Reply to:420258

เหมือน MVNO ของ TOT หรือเปล่าครับ

By: chayaninw
WriterMEconomicsAndroidIn Love
on 15 May 2012 - 19:49 #420319 Reply to:420244
chayaninw's picture

เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันทั่วไปครับ

ในทางทฤษฎีพื้นฐาน ต้นทุนจากการประทูลเพื่อเข้าสู่ตลาด จะไม่มีผลต่อการตั้งราคาโดยตรง เพราะว่าเป็นต้นทุนจม (sunk cost) แต่ยังเป็นเรื่องที่ยังมีคนโต้แย้งอยู่

ต่อให้ต้นทุนการประมูลต่ำ แต่ไม่สามารถทำให้เกิดการแข่งขันในตลาดได้ ราคาก็อาจจะสูงอยู่ดีครับ (ถ้าตั้งราคาสูงแล้วทำกำไรได้ดี ไม่เสียลูกค้า ไม่โดยคู่แข่งบีบ ผู้ให้บริการก็คงไม่ได้มีแรงจูงใจที่จะตั้งราคาให้ต่ำลง)

By: jatiyanon
Android
on 15 May 2012 - 17:06 #420259
jatiyanon's picture

เยี่ยมยอด โปร่งใสมาก

By: Be1con
ContributorWindows PhoneWindowsIn Love
on 15 May 2012 - 17:17 #420264
Be1con's picture

ถ้าโปร่งใสแบบนี้ หวังว่าจะได้เห็น 3G ไว ๆ ด้วยเถิด สาธุ


Coder | Designer | Thinker | Blogger

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
on 15 May 2012 - 17:26 #420272

ถ้าจะเน้นถูกๆกระจายให้หน้าใหม่ ก็ต้องดูความเป็นจริง อย่างใบอนุญาตประกอบกิจการISP เริ่มแรกมีผู้แย่งกันได้ถึง7 เจ้า แต่ผ่านไปไม่กี่ปี เหลือผู้ให้บริการจริงๆแค่ครึ่งเดียว ที่เหลือขายต่อบ้าง ไปทำIDC แทนบ้าง(มันน่าจะผิดเป้าหมายของใบอนุญาตISPนะ?)

ก็คงต้องชั่งน้ำหนักเหตุผลกันดีๆ ค่าใบอนุญาตถูก ใช่ว่าจะได้ค่าบริการถูกลง ยิ่งถ้ากิจการเล็กๆบริหารต้นทุนไม่เป็น ขยายโครงข่ายไม่ได้ พาลจะทำให้เสียประโยชน์ทั้งรัฐทั้งผู้ใช้

By: massacre
AndroidUbuntu
on 15 May 2012 - 17:51 #420293

ถ้าใช้แบบ 3lots ais, dtac, true ก็จะแบ่งเท่ากัน แต่ถ้ารายนึงได้ 2 lots รายที่ไม่ได้ก็ต้องตายแน่ๆ อาจจะเกิดปัญหาการเมืองขึ้นมาอีก

แต่ถ้าใช้แบบ 9lots และประมูลแบบ package bidding ก็น่าจะดี lot ไหนที่คนแย่งกัน คนที่จ่ายมากสุดก็ได้ไป ใครงบน้อยก็จะ bid หนัก ใครงบมากแล้ว bid น้อย ก็จะอดไปถ้าหากชนกับคนอื่น

By: mr_tawan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 15 May 2012 - 18:20 #420300
mr_tawan's picture

ผมรู้สึกแปลก ๆ นิด ๆ ที่สไลด์เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักแล้วก็แปลมาเป็นไทย มานั่งคิดว่าเอ๊ะจริง ๆ ทำเป็นสไลด์ไทยแล้วแปลต่อท้ายคีย์เวิร์ดเป็นภาษาอังกฤษแทนดีกว่าไหม ยังไงก็เป็นหน่วยงานในไทยนะ

แต่มาคิดอีกที ขืนทำงี้ก็จะกลายเป็นสไลด์ที่อ่านไม่รู้เรื่อง ... หรือเปล่า ?


 • 9tawan.net บล็อกส่วนตัวฮับ
By: Blltz
WriterMEconomicsAndroidWindows
on 16 May 2012 - 15:35 #420619 Reply to:420300
Blltz's picture

ผมไม่แน่ใจว่าคนบรรยายทำสไลด์เองรึเปล่าน่ะครับ (เพิ่งกลับมาจากเมกาเพื่องานนี้เลย)

By: inkirby
ContributoriPhoneAndroidIn Love
on 15 May 2012 - 18:45 #420303
inkirby's picture

อ่านแล้วเข้าใจง่ายดีครับ ขอบคุณมากๆ เลยครับ

//นั่งภาวนาให้มี 3G ใช้เร็วๆ


Dream high, work hard.

By: PaPaSEK
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 15 May 2012 - 20:47 #420329
PaPaSEK's picture

เป็นหน่วยงานรัฐที่เห็นผลงานค่อนข้างชัดเจน เป็นรูปธรรม เป็นชิ้นเป็นอันมากที่สุดครับ

By: toooooooon
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 16 May 2012 - 10:33 #420514 Reply to:420329
 • 1024

 • มีข่าวออกมาตลอดเรื่อยว่าทำอะไรอยู่ (อาจจะเพราะวงการเดียวกับผู้รับสาร เลยเข้าถึงข่าวได้ง่ายเป็นที่สนใจ)

 • การทำงานค่อนข้างโปร่งใส
 • การทำงาน ไม่สะดุดขาใคร เข้าข้างใคร ให้เป็นที่ถกเถียง
 • ประชามีส่วนร่วมมาก (เช่น คนแถวนี้ได้เก้าอีไปนั่งด้วย / มีการขอความเห็นจากหลายฝ่าย หรือสื่อ)
By: PaPaSEK
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 16 May 2012 - 12:00 #420556 Reply to:420514
PaPaSEK's picture

ถ้าผมบอกว่า "โปร่งใสหรือเปล่าก็ไม่รู้" ผมจะโดนยำมั้ย ...

ผมไม่รู้จริงๆ ครับว่ามันโปร่งใสหรือเปล่า บางทีโมเดลการหาเงินของนักการเมืองมันก็เข้าใจยากพอๆ กับแอพฯ ที่ให้โหลดใช้ฟรีๆ อ่ะครับ

ผมเลยพูดถึงเฉพาะ "ผลงาน" ครับ

By: Neoz
AndroidWindows
on 15 May 2012 - 21:06 #420332

+1 ให้แนวคิดของกสทช. ผลจะเป็นยังไงต้องรอดู

By: deeplite
Android
on 15 May 2012 - 22:28 #420364
deeplite's picture

ถ้าไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับ กิจการของคนต่างด้าว รายใหม่ไม่เกิดหรอกครับ

ต้องยอมรับความจริงก่อนว่า ผู้ประกอบการโทรคมนาคม ในไทยตอนนี้ 2 รายเป็นต่างด้าว ถือหุ้นไคว่ 70+% 2 รายเป็น รัฐวิสาหกิจ(พิการๆ) 1 รายเป็นทุนไทย หัวใจมังกร

2ราย รัฐวิสาหกิจ ไม่มีสิทธิ์ร่วมประมูล เหลือ 3 ราย ถ้าไม่มีรายใหม่ลงแข่งรายเก่า 3 รายก็แบ่งๆกัน สบายๆ

ราคาค่าบริการไม่ได้ขึ้นกับ ราคาใบอนุญาติ แต่ขึ้นอยู่กับการแข่งขัน เท่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ และ ถ้าสถานการณ์ในตลาดยังเป็นแบบนี้ คนที่ถูกบีบก็คือ ผู้ใช้บริการ ไม่พอใจ แต่ก็จำเป็นต้องใช้อยู่ดี

ก็ปล่อยไปตามเวรตามกรรม ประเทศไทยก็เป็นแค่ประเทศที่กำลังจะไม่พัฒนาประเทศหนึ่ง

สวัสดี

ป.ล. ประเทศไทยกำลังจะเป็นส่วนหนึ่งของเขตการค้าเสรีอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จะทำอะไรก็คิดถึงความสามารถในการแข่งขัน ของคนในชาติด้วยนะครับ

By: Wizard.
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 15 May 2012 - 22:39 #420370
Wizard.'s picture

เห็นว่าเลือกแล้วเป็น Simultaneous ascending bid auction

ที่มา : http://www.manager.co.th/CBiZReview/ViewNews.aspx?NewsID=9550000059970

By: mk
FounderAndroid
on 15 May 2012 - 23:50 #420400 Reply to:420370
mk's picture

มันคือวิธีเดียวกับคราวก่อนที่ล้มไปนั่นล่ะครับ ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยน แค่เรียกชื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชามากขึ้นเท่านั้น

By: Wizard.
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 16 May 2012 - 00:14 #420410 Reply to:420400
Wizard.'s picture

ผมหมายถึง จาก บทความที่บอกว่าประกาศ จะมีการประกาศในช่วงบ่าย เลยบอกว่าเท่าที่อ่านข่าวช่วงเย็นๆ มีความคืบหน้าว่าเลือกวิธีออกมาแล้วครับ

By: mk
FounderAndroid
on 16 May 2012 - 07:56 #420478 Reply to:420410
mk's picture

ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณนี่ครับ แค่เสริมว่าวิธีที่เลือกมันคือวิธีเดียวกับการประมูลคราวก่อน ซึ่งในเนื้อข่าวไม่ได้อธิบายไว้

By: นักโทษประหาร
Windows PhoneAndroidRed HatSUSE
on 16 May 2012 - 09:51 #420501
นักโทษประหาร's picture

ขอให้การส่งมอบ หรือการสอบการประมูลเป็นแบบนี้ด้วยนะครับถือว่าชัดเจนที่สุดครับ

By: latesleeper
Android
on 16 May 2012 - 10:56 #420525

"ได้อย่างชะงัด" นะครับไม่ใช่ "ได้อย่างชะงัก"

ชำงัด ว. ชะงัด, แม่นยํา, ขลัง, แน่, ได้จริง.

กระชง (โบ) ว. งง, ชะงัก, ประหม่า, เช่น นอนกระชงใจคราง ครั่นแค้น.