Tags:
Node Thumbnail

ข่าวนี้ต่อจากเมื่อกระทรวงไอซีทีตรวจสอบสัญญาระหว่างกสท.กับทรู แล้วพบปัญหา ตอนนี้ในด้านหนึ่งก็ส่งเรื่องให้ปปช. และสตง. ตรวจสอบตามอำนาจ (เพราะไอซีทีไม่มีอำนาจส่งฟ้องเอง) แต่ในทางหนึ่งกสท. เองก็เป็นหน่วยงานในกำกับของไอซีที ก็สามารถสั่งให้บอร์ดกสท. เข้าไปตรวจสอบสัญญาและรายงานกลับไปยังกระทรวงได้

อย่างไรก็ดีบอร์ดกสท. ชุดนี้ไม่ใช่ชุดเดียวที่เซ็นสัญญากับกลุ่มทรู โดยในสมัยที่ลงนามกันนั้นกรรมการผู้จัดการใหญ่ คือ นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง แต่ตอนนี้คนปัจจุบัน คือ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา

ไอซีทีคาดว่าประเด็นสัญญานี้จะต้องชัดเจนภายในกลางปีนี้ ฝั่งกสท. เองก็ระบุว่าจะหารือแผนการรองรับผลกระทบต่อไป

ที่มา - เดลินิวส์, ไทยรัฐ

Get latest news from Blognone

Comments

By: thumb6455
Android
on 29 March 2012 - 15:12 #401731

CAT tag should be CAT Telecom instead?

By: Mkvy
iPhoneAndroid
on 29 March 2012 - 16:45 #401769

ถือหุ้นทรูไว้ด้วยดิ dtac advace เขาไปฉิว ทรูติดลบ ฮี่ๆๆวัดใจกับข่าวนะครับ ถ้าผ่านคงขึ้นตามเพื่อนๆไป

By: Be1con
ContributorWindows PhoneWindowsIn Love
on 29 March 2012 - 21:05 #401845 Reply to:401769
Be1con's picture

+1


Coder | Designer | Thinker | Blogger

By: toandthen
WriterMEconomics
on 29 March 2012 - 18:56 #401808
toandthen's picture

เล่นกันไม่โปร่งใสก็สมควรต้องฝันร้ายต่อไปเรื่อย ๆ แบบนี้ล่ะนะทรู


ton.is.my.name | @TonsTweetings

By: THM
iPhoneAndroidWindows
on 29 March 2012 - 21:32 #401869
THM's picture

คนที่เกี่ยวข้องบางคนคงอยู่ไม่สุข หรือบางท่านคงจะอยู่สุขสบายกว่าเดิมจนกว่าเรื่องจะจบสินะ

น่าเบื่อการเมืองแบบไทยๆที่แย่ซะทำให้หลายๆเรื่องที่ควรจะดี กลับไม่ได้ดีซักที

By: นักโทษประหาร
Windows PhoneAndroidRed HatSUSE
on 30 March 2012 - 09:34 #402031
นักโทษประหาร's picture

True move H งานนี้คงฝันสลายหลายเรื่อง :)