Tags:
Node Thumbnail

เรื่องนี้ยังยืดเยื้อไม่จบเมื่อทางรัฐแมสซาชูเซ็ตส์ออกมาให้สัมภาษย์ว่า การที่ไมโครซอฟท์ฺยอมเปิดไฟล์ฟอร์แมตของตนให้กับ ECMA นั้นจะทำใ้ห้ฟอร์แมตของไมโครซอฟท์เข้าข่ายมาตรฐานเปิดที่ยอมรับได้กับทางรัฐ และอาจจะพิจารณาใช้ไมโครซอฟท์ต่อไป

เรื่องนี้เดือดร้อนถึงทางซันที่วิ่งโร่ส่งจดหมายถึงรัฐเป็นการใหญ่ว่าไฟล์ของไมโครซอฟท์นั้น เพียงกำลังจะเปิดเท่านั้น และทางรัฐไม่ควรไปยอมรับกับของที่ยังไม่ออกมา ซึ่งต่างจาก OpenDocument ที่มีหลายเจ้าเริ่มผลิตซอฟท์แวร์ออกมารองรับกันแล้ว

มันยังไม่จบ....

ที่มา - Forbes

Get latest news from Blognone