Tags:
Node Thumbnail

DeepMind เปิดตัว AlphaDev ปัญญาประดิษฐ์พัฒนาโปรแกรมที่ไม่ใช่แค่การเขียนโปรแกรมธรรมดา แต่สามารถออปติไมซ์โปรแกรมจนเกินกว่าที่คนทั่วไปเขียนได้ ในกรณีนี้ทาง DeepMind ใช้ AlphaDev สร้างฟังก์ชั่น sort สำหรับเรียงลำดับข้อมูลที่มีการพัฒนากันมานาน

AlphaDev ทำงานคล้าย AlphaZero ที่เคยใช้สำหรับการเล่นเกมโกะมาก่อน โดย AlphaDev จะวางคำสั่ง assembly ลงไปเรื่อยๆ เพื่อทำให้โค้ดรันได้เร็วที่สุดเหมือนเกมโกะที่พยายามครองพื้นที่ให้ได้มาก แต่หากโปรแกรมทำงานผิดก็จะถือว่าแพ้เกมนั้นไป โมเดลการให้รางวัลและปรับจูนไปเรื่อยๆ เช่นนี้ทำให้ AlphaDev สามารถเขียนโค้ด sort ที่ทำงานเร็วกว่าโค้ดเดิมใน LLVM ได้ทุกกรณี ในกรณีข้อมูลมีจำนวนน้อยโค้ดจะเร็วกว่าถึง 70% ขณะที่เมื่อข้อมูลมีจำนวนมากๆ ก็ยังเร็วกว่า 1.7%

เนื่องจากตัว AlphaDev เขียนโค้ดเป็นภาษา assembly ทีมงานต้องถอดโค้ดกลับมาเป็นภาษา C++ และส่งเข้าโครงการ LLVM นอกจากนี้ AlphaDev ก็ยังออปติไมซ์ฟังก์ชั่นแฮช ที่สามารถทำงานได้เร็วขึ้น 30% เมื่อแฮชข้อมูลขนาด 9-16 ไบต์ ทีมงานส่งโค้ดเข้าโครงการ Abseil แล้ว

ทาง DeepMind คาดว่าปัญญาประดิษฐ์อย่าง AlphaDev จะสร้างโค้ดที่ออปติไมซ์อย่างสูงจนมีผลต่อโลกในวงกว้าง หลังจากนี้จะพัฒนาให้มันเขียนโปรแกรมเป็นภาษา C++ ได้โดยตรง

ที่มา - DeepMind

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: Azymik on 8 June 2023 - 14:24 #1286528

จนเดินกว่า

จนเกินกว่า

จะว่างคำสั่ง

จะวางคำสั่ง