Tags:
Node Thumbnail

เก็บตกประกาศจากงาน Google I/O 2023 กูเกิลบอกว่าจะพยายามแก้ปัญหาจริยธรรม AI โดยเฉพาะเรื่องภาพ ด้วยการแปะลายน้ำ (watermarking) และข้อมูล metadata ลงไปในภาพด้วย เพื่อให้ตรวจเช็คย้อนกลับได้ว่าเป็นภาพที่สร้างด้วย AI แก้ปัญหาเรื่องภาพปลอมที่อาจชวนให้เข้าใจผิดได้

ภาพที่สร้างด้วยบริการ Generative AI ของกูเกิล เช่น Imagen รวมถีงที่ใช้ในบริการตัวอื่นๆ ของกูเกิลเอง จะถูกฝัง metadata เอาไว้ ตัวอย่างที่กูเกิลนำมาโชว์คือ ภาพมีต้นทางจาก Shutterstock และสามารถสืบค้นย้อนกลับได้

ในกรณีที่เป็นภาพจากบริการ AI ตัวอื่นๆ กูเกิลยังพยายามแก้ปัญหา โดยแสดงข้อมูลใน Google Image Search ได้ว่าภาพนี้ปรากฏในดัชนีของกูเกิลครั้งแรกเมื่อใด แม้ไม่สามารถหาต้นทางได้ แต่ก็พอบอกได้ว่าเป็นภาพที่สร้างขึ้นใหม่ ช่วยแก้ปัญหาการดัดแปลงภาพเหตุการณ์ในอดีตแล้วมาบอกว่าเป็นเรื่องจริงได้ (ตัวอย่างของกูเกิลคือ ภาพการถ่ายทำฉากลงจอดดวงจันทร์ในโรงถ่ายภาพยนตร์ ตามทฤษฎีสมคบคิดว่า NASA ไม่ได้ไปลงจอดที่ดวงจันทร์จริงๆ)

No Description

No Description

No Description

ที่มา - Google I/O

Get latest news from Blognone

Comments

By: low_budget_photo on 14 May 2023 - 16:55 #1284626

ก็เอา AI อีกตัวมาลบออก

By: zacclewalker
AndroidSymbianWindows
on 19 May 2023 - 16:21 #1285005 Reply to:1284626

เผลอๆ โยนเข้าโปรแกรมก็ลบได้ล่ะครับ 😂