Tags:
Node Thumbnail

Android Studio เปลี่ยนไอคอนใหม่อีกครั้ง โดยยังใช้คอนเซปต์รูปวงเวียนพร้อมหุ่นเขียว แต่วาดใหม่ให้วงเวียนเด่นชัดกว่าเดิม เข้าใจง่ายมากขึ้น มีความมินิมัลกว่าเดิม สเกลตามขนาดหน้าจอแบบต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ไอคอนใหม่มีผลแล้วใน Android Studio Flamingo โดยเวอร์ชัน Stable เป็นพื้นหลังสีขาว วงเวียนสีทึบ และเวอร์ชัน Canary เป็นสีดำ เห็นวงเวียนเป็นโครง

No Description

No Description

No Description

ทีมออกแบบไอคอนบอกว่าไอคอนเก่าที่เริ่มใช้ในปี 2020 ดูยากและซับซ้อน โดยเฉพาะตอนย่อเหลือขนาดเล็กๆ บนทาสก์บาร์, มีความคล้ายกับ Android Emulator มากเกินไป และการแยกเวอร์ชัน Canary/Stable ใช้พื้นหลังสีต่างกันเท่านั้น

No Description

การออกแบบไอคอนใหม่ยังต้องมีโจทย์ให้เข้าชุดกับไอคอนอื่นในจักรวาล Android ด้วย

No Description

ตัวอย่างดีไซน์แบบต่างๆ ตอนทดสอบไอเดีย

No Description

วิวัฒนาการของไอคอน Android Studio

No Description

ที่มา - Android Developers

Get latest news from Blognone