Tags:
Node Thumbnail

Elon Musk ซีอีโอ Twitter เปิดเผยว่า Twitter จะโอเพนซอร์ส โค้ดทั้งหมดที่ใช้ในระบบแนะนำทวีตกับผู้ใช้งานในวันที่ 31 มีนาคมนี้ แต่ยังไม่ได้ให้รายละเอียดว่าจะเผยแพร่ทางไหน และเวลาใด ทั้งนี้คาดว่าจะผ่านทาง GitHub ของ Twitter

การโอเพนซอร์สอัลกอริทึมที่ใช้คัดเลือกทวีตของ Twitter เป็นหนึ่งในแนวคิดที่ Elon Musk พูดถึงมานานแล้ว ตั้งแต่ก่อนจะซื้อกิจการสำเร็จ ซึ่งเขามองว่าช่วยเพิ่มความโปร่งใส และเพิ่มความเชื่อถือในแพลตฟอร์ม

อย่างไรก็ตาม Musk ทวีตเพิ่มเติมไว้น่าสนใจว่าอัลกอริทึมที่จะเปิดเผยนี้ มีความซับซ้อนสูงมาก และแม้แต่คนใน Twitter ก็ไม่เข้าใจทั้งหมด ซึ่งเมื่อเผยแพร่แล้วก็น่าจะมีผู้ค้นพบสิ่งที่ไม่เข้าท่าหลายอย่าง Twitter ก็จะแก้ไขให้เร็วที่สุด เขายอมรับว่ามันอาจดูน่าอับอายในตอนแรก แต่การปรับปรุงแก้ไขอย่างรวดเร็ว ก็เป็นการเพิ่มคุณภาพของระบบและความน่าเชื่อถือที่ตามมา

ที่มา: BGR

Get latest news from Blognone

Comments

By: darkleonic
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 21 March 2023 - 14:16 #1280506
darkleonic's picture

เพราะคนที่เข้าใจลาออก ไม่ก็โดนไล่ออกไปแล้วล่ะสิพี่


I need healing.