Tags:
Node Thumbnail

We Are Social ดิจิทัลเอเจนซี่ เผยแพร่รายงานประจำปี Digital 2023 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก โซเชียลมีเดีย สื่อโฆษณาออนไลน์ ตลอดจนประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากการรวบรวมของ We Are Social เอง และผ่านพาร์ตเนอร์ต่าง ๆ

รายงานฉบับเต็มมี 465 หน้า และเป็นการนำเสนอภาพรวมทั่วโลก ซึ่ง We Are Social ได้สรุปประเด็นที่น่าสนใจมาบางส่วนดังนี้

No Description

ประชากรโลกมี 8.01 พันล้านคน มีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 5.44 พันล้านคน (68.0%) เข้าถึงอินเทอร์เน็ต 5.16 พันล้านคน (64.4%) มีการใช้งานโซเชียลมีเดีย 4.76 พันล้านคน (59.4%)

No Description

เฉพาะประเทศไทย อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 85.3% สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก

No Description

ระยะเวลาการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวันลดลงจากปีก่อน เป็น 6 ชั่วโมง 37 นาที ซึ่งหากดูจากกราฟเทียบปี 2019-2020-2021 คำอธิบายคือโควิด 19 ทำให้คนใช้เวลาออนไลน์มากขึ้นนั่นเอง เมื่อเข้าสู่ปลายปี 2022 ตัวเลขจึงกลับสู่ระดับที่ก่อนโควิด

No Description

คนไทยใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ตต่อวันเฉลี่ย 8 ชั่วโมง 6 นาที

No Description

ส่วนแบ่งเวลาที่ใช้ดูทีวีสำหรับการชมรายการสตรีมมิ่ง เทียบกับการดูทีวีอื่นเช่น รายการโทรทัศน์ปกติ ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นที่ 45.3% ซึ่งยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเวลาในการดูทีวีทั้งหมด

No Description

เมื่อสอบถามว่ารับชมรายการแบบสตรีมมิ่งบ้างไหมในแต่ละเดือน คนไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ต 95.4% ตอบว่าเคย

No Description

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา เพิ่มน้ำหนักมาที่ดิจิทัลมากขึ้นนับตั้งแต่มีโควิด ตัวเลขในปี 2022 อยู่ที่ 73.3% ของงบประมาณโฆษณารวมทั้งหมด และเพิ่มเป็น 6.67 แสนล้านดอลลาร์

No Description

ส่วนแบ่งงบโฆษณาแบบดิจิทัล เพื่อลงในโซเชียลมีเดียก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตัวเลขปีที่ผ่านมาคือ 33.9%

No Description

โซเชียลมีเดียที่มีจำนวนผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก ยังเป็น Facebook ตามด้วย YouTube และ WhatsApp ทั้งนี้ตัวเลขในกราฟ TikTok นับแยกกับ Douyin แอปเวอร์ชันจีน ถ้าหากรวมกัน จะเป็นอันดับที่ 5

No Description

อย่างไรก็ตาม เมื่อวัดระยะเวลาใช้งานแต่ละแอป เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า TikTok มีเวลาใช้งานมากที่สุดคือ 23 ชั่วโมง 28 นาที รองลงมาคือ YouTube ที่ 23 ชั่วโมง 9 นาที Facebook 19 ชั่วโมง 43 นาที ขณะที่ LINE แม้ตัวเลขจำนวนผู้ใช้ไม่ติดอันดับ แต่เวลาใช้งานก็สูงถึง 10 ชั่วโมง 59 นาที

No Description

มีข้อมูลเพิ่มเติมของ Instagram แม้เวลาใช้งานเฉลี่ยต่อเดือนทั่วโลกอยู่ที่ 12 ชั่วโมง น้อยกว่า TikTok ครึ่งหนึ่ง แต่เมื่อลงรายละเอียดรายประเทศ พบว่าประเทศตุรกี มีการใช้ Instagram สูงถึง 21.4 ชั่วโมง ขณะเดียวกันเกาหลีใต้ ตัวเลขน้อยกว่าค่าเฉลี่ยอยู่มากเป็น 6.1 ชั่วโมง (รายงานนี้ไม่มีข้อมูลของไทย)

No Description

ต้นทุนค่าใช้จ่ายโฆษณาเฉลี่ย สำหรับการแสดงผลบนโซเชียลมีเดียต่อ 1,000 ครั้ง (CPM) ลดลงมาที่ 6.67 ดอลลาร์ เป็นผลตามภาวะเศรษฐกิจ เช่นเดียวกันโฆษณาบนเสิร์ช CPC ลดลงมาที่ 0.60 ดอลลาร์

No Description

No Description

ตัวเลขพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตแบ่งตามอุปกรณ์ พบว่าเฉลี่ยทั่วโลกใช้โทรศัพท์มือถือ 56.9% และคอมพิวเตอร์ 43.1% ขณะที่ประเทศไทย เป็นโทรศัพท์มือถือ 62.8% และคอมพิวเตอร์ 37.2%

No Description

ในรายงานฉบับเต็มยังมีรายละเอียดอื่นอีกมาก สามารถดูได้จากที่มา ส่วนข้อมูลลงลึกเฉพาะส่วนประเทศไทยยังไม่เผยแพร่ออกมา

ที่มา: We Are Social

We Are Social แถมท้ายด้วยสถิติ หมา-แมว บนโลกอินเทอร์เน็ต โดยแม้ปริมาณเนื้อหาเกี่ยวกับหมาจะเยอะกว่าแมว ในเกือบทุกแพลตฟอร์ม แต่มีจำนวนวิวหน้า Wikipedia ของแมว ที่มากกว่าหมาถึง 3 เท่าตัว

No Description

Get latest news from Blognone