Tags:
Node Thumbnail

Amazon ได้หยุดการขาย Amazon Glow อุปกรณ์สำหรับวิดีโอคอลล์ สำหรับให้คนในครอบครัวติดต่อกับเด็ก โดยมีฟังก์ชันรองรับการเรียนการสอน ซึ่งสินค้าถูกถอดออกจากเว็บของ Amazon แล้ว

ตัวแทนของ Amazon บอกว่าจะชี้แจงการเปลี่ยนแปลงนี้กับลูกค้าที่ซื้อ Glow ไปเร็ว ๆ นี้ อย่างไรก็ตาม Amazon ยังคงไม่หยุดพัฒนาและทดลองไอเดียใหม่ ๆ ที่น่าสนใจสำหรับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

Amazon Glow เปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าจอแนวตั้งสำหรับให้เด็กวิดีโอคอลล์ แล้วแสดงเนื้อหาโดยฉายโปรเจกเตอร์ลงบนพื้นโต๊ะ ทำให้สามารถโต้ตอบแสดงผลได้ สินค้ามีจำนวนรีวิวใน Amazon ประมาณ 500 รีวิว ซึ่งไม่สูงสำหรับสินค้าแบรนด์ Amazon เอง จึงอาจบอกได้ว่าขายไม่ดีมากนัก

ที่มา: The Verge

Get latest news from Blognone

Comments

By: Witna
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 5 October 2022 - 21:15 #1264221

แล้วแสดงเนื้อโดยฉายโปรเจกเตอร์ลงบนพื้นโต๊ะ

แสดงเนื้อหา ( ? )