Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

AIS ร่วมมือกับบริษัทผลิตสมาร์ทโฟนและโทรคมนาคมสัญชาติจีน ZTE เปิดตัวศูนย์นวัตกรรม 5G A-Z Center ขึ้นในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงข่าย 5G ยุคใหม่ในประเทศไทยให้ดีขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานของทั้งภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน

ศูนย์นวัตกรรม A-Z Center จะประกอบด้วย

  • Research Center มีหน้าที่ในการวิจัย ศึกษา และวางแผนเพื่อให้สามารถให้บริการเครือข่าย 5G ที่มีประสิทธิภาพต่อภาคส่วนธุรกิจ
  • Incubation Center มีหน้าที่หาพาร์ทเนอร์และสร้างความร่วมมือ ให้ AIS และ ZTE ได้เป็นพาร์ทเนอร์และร่วมพัฒนาบริการกับบริษัททั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รวมถึงบริษัทสตาร์ทอัพ
  • Publication Center มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์บริการต่าง ๆ ออกสู่สาธารณะให้มีผู้เข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น

AIS เผยว่าการพัฒนาเครือข่าย 5G จากความร่วมมือ AIS-ZTE มีจุดประสงค์เพื่อการสร้างโครงข่าย 5G ให้มีประสิทธิภาพเพื่อการต่อยอดไปใช้กับเทคโนโลยีอื่น ๆ

นอกจากนี้ จะพัฒนาบริการและเครื่องมือที่สำหรับการใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อตอบรับ Thailand 4.0 โดยเน้นไปที่การใช้โครงข่าย 5G เช่น โครงสร้างพื้นฐานใหม่เทคโนโลยี AI ควบคุมอุปกรณ์แบบเรียลไทม์ ผ่าน 5G, การนำ AR/VR มาใช้ผ่าน 5G, นำเทคโนโลยีโฮโลแกรมมาใช้สำหรับการประชุมทางไกล เป็นต้น

เป้าหมายสุดท้ายคือการสร้างเทคโนโลยีการสื่อสาร 5G รูปแบบใหม่เพื่อให้บริการกับบุคคลทั่วไป

No Description

Get latest news from Blognone