Tags:
Node Thumbnail

Xiaomi Auto Technology บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของ Xiaomi ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรจากสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของจีน (CNIPA) สำหรับระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

Xiaomi ยื่นจดทะเบียนว่าเป็น “อุปกรณ์ วิธีการ เครื่องมือชาร์จ ยานพาหนะ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และตัวเก็บข้อมูล” (charging device, method, apparatus, vehicle, electronic device and storage medium) ระบบชาร์จของ Xiaomi อาจติดตั้งในบ้านหรือสำนักงานได้

ระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแสดงให้เห็นความคืบหน้าในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของ Xiaomi ที่เคยประกาศไว้ว่าบริษัทจะผลิตให้ได้ภายในปี 2024 ทั้งนี้ การยื่นจดทะเบียนระบบชาร์จไฟของตัวเองอาจทำให้รถยนต์ไฟฟ้าของ Xiaomi ไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ชาร์จจากผู้ผลิตเจ้าอื่น ๆ ได้

ที่มา: NotebookCheck

No Description

No Description

No Description

ภาพจาก CNIPA via MySmartPrice

Get latest news from Blognone