Tags:
Node Thumbnail

National ITMX (NITMX) ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและดูแลระบบธุรกรรมระหว่างธนาคารเปิดเผยว่า บริษัทมีแผนจะพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้ระบบพร้อมเพย์ สามารถรองรับการทำธุรกรรมพร้อมกัน 10,000 ธุรกรรมต่อวินาที ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งสูงกว่าช่วงให้บริการพร้อมเพย์ครั้งแรกเมื่อปี 2017 ที่ 40 เท่า

NITMX เผยว่าปัจจุบันการทำธุรกรรมพร้อมกันสูงสุดอยู่ที่ 2,900 ธุรกรรมต่อวินาทีเท่านั้น ขณะที่ศักยภาพของระบบปัจจุบัน รองรับได้อยู่ที่ประมาณ 6,000 ธุรกรรมต่อวินาที

ขณะที่มีจำนวนผู้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ ล่าสุด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2022 อยู่ที่ 70 ล้านหมายเลข เพิ่มขึ้น 22.1% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา มียอดการโอนเงินเฉลี่ย 38.7 ล้านรายการต่อวัน เพิ่มขึ้น 59.3% หากนับเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด ประชาชนหันมาใช้จ่ายผ่านดิจิทัลแทนเงินสดมากขึ้น

โดยปี 2021 มีธุรกรรมชำระเงินระหว่างธนาคารกว่า 10,000 ล้านรายการ และมีเงินหมุนเวียนผ่านระบบ ITMX มูลค่ารวม 39 ล้านล้านบาท คิดเป็น 2.4 เท่าของ GDP ของประเทศไทย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปีนี้ โดยจากช่วง เดือนมกราคม-มิถุนายน มีธุรกรรมชำระเงินระหว่างธนาคารกว่า 6,000 ล้านรายการ มูลค่ากว่า 23 ล้านล้านบาท

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: whitebigbird
Contributor
on 29 August 2022 - 16:36 #1259715
whitebigbird's picture

NITMX เค้ามี tech blog มั้ยครับ ผมสนใจอ่านว่าเค้าทำอะไรเพื่อให้รับ rps ได้มากขึ้น

By: btoy
ContributorAndroidWindows
on 29 August 2022 - 19:36 #1259731 Reply to:1259715
btoy's picture

+1 อยากรู้เทคโนโลยีที่ใช้เหมือนกันครับ โหลดมหาศาลขนาดนี้จัดการยังไง


..: เรื่อยไป

By: chatupons
iPhoneAndroidWindows
on 30 August 2022 - 16:40 #1259865
chatupons's picture

เอาแค่ไม่ล่มก่อนมั้ย ล่มบ่อยมากแต่ละธนาคาร

By: whitebigbird
Contributor
on 31 August 2022 - 07:09 #1259924 Reply to:1259865
whitebigbird's picture

nitmx ไม่ได้เป็นองค์กรที่ขึ้นกับธนาคารครับ nitmx มีระบบ มี infra แยกออกไปต่างหาก ธนาคารต้องมาเชื่อมต่อกับ nitmx

ฉะนั้นจะมาบอกให้ nitmx ไปแก้ปัญหาให้ธนาคารไม่ได้ครับ

By: zda98
Windows Phone
on 1 September 2022 - 17:36 #1260121 Reply to:1259865

ส่วนมากที่เห็นจะล้มที่ตัวธนาคาร ซ่ะเยอะครับ exchange ไม่ค่อยเจอ ล้ม