Tags:
Node Thumbnail

Samsung ทุ่มงบประมาณ 2 ล้านล้านวอน (ประมาณ 53.65 พันล้านบาท) สร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ในเมือง Giheung ประเทศเกาหลีใต้ โดยทำพิธีเริ่มการก่อสร้างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและตั้งเป้าว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2028

ศูนย์วิจัยและพัฒนานี้เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีขนาดพื้นที่ 109,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ Seoul และอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาของ Samsung ที่มีอยู่เดิมในเขต Hwaseong นอกจากนี้ Samsung ยังมีโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ในเขต Pyeongtaek ใกล้ๆ กันด้วย

ที่มา - Samsung

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: dbpod
iPhoneUbuntuIn Love
on 22 August 2022 - 23:35 #1258996
dbpod's picture

ถ้าประเทศไม่ติดเกาหลีเหนือคง Perfect