Tags:
Node Thumbnail

Google Cloud เปิดตัวเซิร์ฟเวอร์แบบ Tau T2A เซิร์ฟเวอร์สถาปัตยกรรม Arm ที่เน้นงาน scale-out ภายในเป็นซีพียู Ampere Altra เหมือนกับของฝั่ง Azure สามารถคอนฟิกเลือกจำนวนซีพียู ได้เองโดยผูกกับแรม 4GB ต่อ vCPU แบบเดียวกับ Tau VM เดิมที่เป็น x86

Tau T2A คอนฟิกซีพียูได้สูงสุด 48 คอร์ ราคารายเดือนที่ 1349 ดอลลาร์ ถูกกว่าเครื่อง Tau T2D ที่ใช้ชิป AMD Milan ประมาณ 9% ทาง Ampere อ้างว่าประสิทธิภาพของซีพียูดีกว่าเครื่อง x86 ทำให้ราคาต่อประสิทธิภาพของ Tau T2A ดีกว่ามาก

จุดสำคัญของประกาศครั้งนี้คือ Google Cloud จะเปิดให้ใช้เครื่อง Tau T2A ฟรีระหว่างการทดสอบ และต่อให้เข้าสู่สถานะ GA ภายในปลายปีนี้ ก็จะมีโครงการทดสอบให้ใช้งานเครื่องขนาด 8 vCPU 32GB RAM ฟรีต่อไป

ที่มา - Google Cloud

No Description

Get latest news from Blognone