Tags:
Node Thumbnail

Dell Technologies รายงานผลประกอบการของไตรมาสที่ 1 ตามปีการเงินบริษัท 2023 สิ้นสุดเดือนเมษายน รายได้รวมทำสถิติใหม่ของไตรมาสที่ 26,116 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 16% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 1,069 ล้านดอลลาร์

กลุ่ม Infrastructure Solutions มีรายได้ทำสถิติสูงสุดเช่นกันที่ 9,285 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 16% แบ่งเป็นสตอเรจเพิ่มขึ้น 9% เซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เครือข่าย เพิ่มขึ้น 22% เช่นเดียวกับกลุ่ม Client Solutions ที่รายได้ทำสถิติสูงสุดที่ 15,587 ล้านดอลลาร์ รายได้ส่วนใหญ่มาจากพีซีองค์กรที่เพิ่มขึ้น 22% ส่วนตลาดลูกค้าทั่วไปเพิ่มขึ้น 3%

Jeff Clarke รองประธานและซีโอโอร่วมของ Dell กล่าวว่าการเติบโตเกิดขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัท เป็นผลจากการที่บริษัทลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุกด้าน เมื่อลูกค้าลงทุนด้านดิจิทัล จึงเลือก Dell เป็นพาร์ตเนอร์

ที่มา: Dell Technologies

alt="Dell Technologies"

alt="Dell Technologies"

Get latest news from Blognone