Tags:
Node Thumbnail

แคนาดาประกาศแบนการใช้อุปกรณ์ 5G ของ Huawei และ ZTE โดยอ้างเรื่องมาตรการความปลอดภัยของประเทศ องค์กรใด ๆ ที่ติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมของ 2 แบรนด์นี้จะต้องถอดการติดตั้ง อุปกรณ์ 5G ต้องถอดการติดตั้งภายในเดือน มิ.ย. 2024 ส่วนอุปกรณ์ 4G ต้องถอดการติดตั้งภายในปี 2027

แคนาดานับเป็นประเทศที่ 5 ที่ประกาศแบนอุปกรณ์โทรคมนาคมของประเทศจีน ตามหลังสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ที่สำคัญแคนาดาเคยให้ความร่วมมือกับทางการสหรัฐอเมริกาในการจับกุม Meng Wanzhou ประธานเจ้าหน้าที่การเงินของ Huawei และทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเริ่มมีปัญหา

Alykhan Velshi ผู้อำนวยการกิจการองค์กร Huawei แคนาดา แจ้งว่าถึงจะมีการแบนเกิดขึ้น แต่ Huawei ยังมีพนักงานอยู่ในแคนาดากว่า 1,500 คน และส่วนใหญ่รับผิดชอบหน้าที่วิจัย และพัฒนา รวมถึงการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือจะยังดำเนินต่อไปเช่นเดิม

การแบนอุปกรณ์ 5G ของ Huawei และ ZTE ถือเป็นโอกาสธุรกิจของผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมรายอื่น ซึ่งค่ายมือถือในประเทศแคนาดาก็เริ่มเจรจากับพาร์ตเนอร์รายใหม่บ้างแล้ว เช่นในปี 2020 Bell Canada และ Telus สองค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ที่นั่น ร่วมมือกับ Ericson และ Nokia ในการติดตั้งอุปกรณ์ 5G มาก่อนแล้ว

อ้างอิง // Reuters

alt="Huawei"ภาพจาก Huawei

Get latest news from Blognone

Comments

By: jane
AndroidUbuntu
on 20 May 2022 - 12:01 #1249405
jane's picture

ถ้า Huawei opensource ทั้งหมดเลย จะกลับมาขายได้ไหม

By: PH41
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 20 May 2022 - 15:04 #1249434
PH41's picture

ยังไม่ทันหมดค่าเสื่อมราคาเลย 2 ปีเอง

By: Hoo
AndroidWindows
on 21 May 2022 - 08:55 #1249497

ปกติคนกล่าวหาต้องหาหลักฐานมา
แต่กรณี Huawei คือ กล่าวหาลอย
แล้วประเทศพันธมิตรก็พร้อมใจตอบโต้ตามข้อกล่าวหาลอยนั้น
ค่อนข้างชัดเจนว่า ยังไม่เลิกสงครามการค้า