Tags:
Node Thumbnail

เมื่อปีที่แล้ว Microsoft ประกาศซื้อ Nuance Communications อย่างเป็นทางการ และวันนี้ Microsoft ก็ปิดดีลได้แล้วอย่างเป็นทางการด้วยมูลค่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์ หลังจากดำเนินเรื่องกับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ, สหภาพยุโรป และหน่วยงานด้านการแข่งขันและการตลาดของอังกฤษเรียบร้อยแล้ว

ในวิดีโอแถลงการเข้าซื้อบริษัท Satya Nadella ซีอีโอ Microsoft ระบุว่า Nuance เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน AI สำหรับภาคองค์กร ซึ่งจะร่วมกันใช้พลัง AI ในการช่วยองค์กรในทุกอุตสาหกรรมสร้างประสบการณ์สู่ลูกค้าที่ดี

แม้ว่า Nuance จะโฟกัสงาน AI ด้านสุขภาพเป็นหลัก แต่จากคำแถลงของ Nadella บ่งบอกชัดว่า Microsoft จะนำความสามารถ AI ของ Nuance มาทำเป็นโซลูชั่นเพื่อให้ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม

การเข้าซื้อ Nuance ถือเป็นหนึ่งในการซื้อกิจการครั้งสำคัญของ Microsoft ในยุคของ Nadella โดยมูลค่าการเข้าซื้อ Nuance ที่ 2 หมื่นล้านดอลลาร์นี้ถือเป็นการเข้าซื้อกิจการขนาดใหญ่อันดับสองรองจาก LinkedIn ที่ 2.6 หมื่นล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ดี Microsoft ยังมีดีลซื้อกิจการขนาดใหญ่ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์อีกหนึ่งดีลคือดีลเข้าซื้อ Activision Blizzard ที่เมื่อสำเร็จจะกลายเป็นดีลขนาดใหญ่อันดับหนึ่งในยุคซีอีโอ Satya Nadella

ที่มา - TechCrunch

alt="Microsoft x Nuance"

Get latest news from Blognone

Comments

By: darthvader
Windows PhoneWindows
on 7 March 2022 - 16:57 #1242592
darthvader's picture

microsoft จะเอาะ dragon มาทำอะไรน่าสนใจ

By: Virusfowl
ContributorAndroidSymbianWindows
on 8 March 2022 - 04:03 #1242615

เราจะได้ใช้ Vocalizer ฟรีบน Windows ไหม ^_^
อย่างน้อยปรับราคา+แยกขายเฉพาะเสียงในแต่ละภาษาเหมือนบน android ก็ยังดีน่ะ


@ Virusfowl

I'm not a dev. not yet a user.