Tags:
Node Thumbnail

ไมโครซอฟท์ประกาศถอดคุณสมบัติการซิงก์ข้อมูลปฏิทินจากบริการ 3 ตัว ได้แก่ Facebook, Meetup และ Evernote ในแอป Outlook ทั้งบน Android และ iOS โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2021 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ในแอป Outlook จะแสดงข้อความเตือน ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนถึงกำหนดวัน หากผู้ใช้งานยังคงซิงก์ข้อมูลปฏิทินจากทั้ง 3 บริการดังกล่าว

ไมโครซอฟท์ไม่ได้อธิบายสาเหตุเพิ่มเติมที่ถอดคุณสมบัตินี้ออกไป รวมทั้งไม่ได้บอกว่าฟีเจอร์นี้จะกลับมาหรือไม่ในอนาคตแต่อย่างใด

ที่มา: ไมโครซอฟท์ ผ่าน Phone Arena

alt="Outlook"

Get latest news from Blognone