Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

SEC หรือ ก.ล.ต. สหรัฐ ประกาศหยุดรับการขอขายหุ้น IPO ของบริษัทจีนในตลาดหุ้นสหรัฐชั่วคราว หลังรัฐบาลจีนออกมาตรการคุมเข้มบริษัทจีนในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา ด้วยกฎเกณฑหลายอย่าง เช่น ความปลอดภัย หรือ การผูกขาดตลาด

เดิมทีรัฐบาลจีนห้ามบริษัทจีนในบางอุตสาหกรรม "ขายหุ้นให้ต่างชาติ" อยู่แล้ว ทำให้บริษัทจีนต้องใช้ท่า shell company สร้างบริษัทใหม่ขึ้นมาจดทะเบียนนอกประเทศ (เช่น หมู่เกาะเคย์แมน) ที่มีสัญญาธุรกิจกับบริษัทหลัก แล้วขายหุ้นของบริษัทนี้ในตลาดหุ้นสหรัฐแทน

กฎใหม่ของรัฐบาลจีนจะครอบคลุมมาถึงบริษัท shell company เหล่านี้ด้วย กลายเป็นความเสี่ยงต่อนักลงทุนในสหรัฐขึ้นมา เพราะหุ้นที่ถืออยู่ใน shell company อาจไม่มีความหมายอีกต่อไป

SEC จึงหยุดรับการเข้าขายหุ้นของบริษัทจีนชั่วคราว และเตรียมออกกฎใหม่ให้บริษัทจีนต้องประกาศให้ชัด ว่าการเสนอขายหุ้นในสหรัฐเป็นหุ้นของบริษัทหลักในจีน หรือเป็นหุ้นของ shell company, เปิดเผยสัญญาระหว่างกัน และประกาศความเสี่ยงหากรัฐบาลจีนเข้ามาแทรกแซงให้ผู้ซื้อหุ้นทราบตั้งแต่แรก

การแทรกแซงของรัฐบาลจีนในช่วงหลัง ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัทเทคโนโลยีจีนหลายรายที่อยู่ในตลาดสหรัฐอยู่แล้ว เช่น ล่าสุดมีข่าวลือว่า Didi อาจเลือกถอนตัวจากตลาดหลักทรัพย์เพื่อเลี่ยงปัญหากับรัฐบาลจีน

No Description

ที่มา - SEC

Get latest news from Blognone