Tags:
Node Thumbnail

เมื่อต้นปีนี้ อินเทลประกาศแผน IDM 2.0 เปิดโรงงานของตัวเองรับผลิตชิปให้คนอื่น ในงานแถลงข่าวของอินเทลเมื่อคืนนี้ บริษัทเปิดชื่อลูกค้าแล้ว 2 รายคือ Qualcomm และ AWS

Qualcomm ซึ่งปัจจุบันใช้บริการโรงงานของ TSMC ผลิตชิป Snapdragon ระบุว่าสนใจเทคโนโลยีการผลิต 20A ระดับอังสตรอมของอินเทล ที่จะเริ่มผลิตจริงในปี 2024

ส่วนกรณีของ Amazon ที่ช่วงหลังออกแบบชิป Graviton ของตัวเอง ก็ระบุว่าจะใช้เทคโนโลยีด้านแพ็กเกจชิปที่เพิ่งเปิดตัว แต่ก็ไม่บอกว่าตัวไหนและช่วงเวลาใด

นอกจาก Qualcomm และ AWS แล้ว อินเทลยังเคยบอกว่าพูดคุยกับบริษัทผู้ผลิตชิปรถยนต์ แต่ไม่ได้เปิดเผยว่ามีบริษัทใดบ้าง

No Description

No Description

ที่มา - Intel

Get latest news from Blognone

Comments

By: aomnaruk
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 27 July 2021 - 14:50 #1217502

เห็นมีข่าวลือว่า nvidia ก็สนใจใช้บริการด้วยหนิ


~ความกลัวทำให้เสื่อม~

By: tom789
Windows Phone
on 27 July 2021 - 14:55 #1217503

มีโรงงานเองก้ดีแบบนี้

By: Peberm on 27 July 2021 - 16:19 #1217513

เป็นการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ มีdemandด้านชิปเซ็ตที่จะสูงไปอีกหลายปีและจากหลากหลายแขนงธุรกิจด้วย

By: btoy
ContributorAndroidWindows
on 27 July 2021 - 17:00 #1217520
btoy's picture

ดีเลย


..: เรื่อยไป