Tags:
Node Thumbnail

Gmail ประกาศใช้ฟีเจอร์แสดงภาพโพรไฟล์ผู้ส่งเมล Brand Indicators for Message Identification (BIMI) อย่างเป็นทางการ หลังเริ่มทดสอบมาตั้งแต่ปีที่แล้ว

BIMI เป็นมาตรฐานกลางสำหรับการยืนยันตัวตนของผู้ส่งอีเมล เพื่อให้แสดงภาพโพรไฟล์ของแบรนด์ (เช่น โลโก้องค์กร) โดยไม่ต้องกังวลว่าเป็น phishing หลอกให้ผู้ใช้เชื่อว่าเป็นแบรนด์นั้น

หน่วยงานผู้ส่งอีเมลจะต้องยืนยันตัวตนผ่านวิธี Policy Framework (SPF) หรือ Domain Keys Identified Mail (DKIM) ที่ใช้กันอยู่แล้วในวงการอีเมลเพื่อป้องกันการส่งสแปม จากนั้นก็ต้องขอยืนยันการเป็นเจ้าของโลโก้ผ่านกระบวนการ Verified Mark Certificate (VMC) อีกทีหนึ่ง

เมื่อตรวจสอบทุกอย่างผ่านแล้ว Gmail ก็จะเริ่มแสดงภาพโพรไฟล์ของแบรนด์ในตำแหน่งอวตาร-ไอคอนประจำตัวผู้ส่งอีเมล

นอกจาก Gmail แล้ว มีบริการอีเมลตัวอื่นๆ ที่เข้าร่วมสนับสนุน BIMI เช่น Fastmail, Mailchimp, SendGrid เป็นต้น

No Description

ที่มา - Google

Get latest news from Blognone