Tags:
Node Thumbnail

ผู้ผลิตน่าจะรับรู้ปัญหานี้อยู่แล้ว แต่เลือกที่จะไม่เปิดเผยโดยหวังว่าน่าจะไม่มีใครรู้

Jarrod'sTech สังเกตเห็นความผิดปกติ และ Linus Tech Tip ได้นำมาทดสอบและนำเสนอผ่าน youtube คลิป "วิถีสกปรกที่ผู้ผลิตใช้ในการดาวน์เกรดพีซีของคุณ"

Linus ได้เอาโนตบุค 2 เครื่องที่สเปค RAM คล้ายๆกัน คือ 16 gigabytes, 3200 megahertz, DDR4.
แต่เครื่องหนึ่งเป็น AMD ส่วนอีกเครื่องเป็น Intel สเปคดังนี้

เครื่อง AMD ราคา 1650 ดอลลาร์
ASUS Strix G15 Advantage edition
AMD Ryzen 9 5900HX 8-Core + Radeon RX 6800M

เคื่อง Intel ราคา 2400 ดอลลาร์
Gigabyte Aorus 15G
Intel i7 11800H + NVIDIA GeForce NRTX 3080

เดิม เครื่อง Intel มีผลลัพธ์เร็วกว่า AMD แต่เมื่อทำการแกะเครื่องเพื่อสลับ RAM ของทั้งสองเครื่องกลับพบว่ามีผลต่อสมรรถภาพอย่างมาก ผลลัพธ์สลับขั้วกัน เกือบๆจะเสมือนว่าสลับทั้งเครื่องกันเลยทีเดียว

บางการทดสอบ ที่ Intel เร็วกว่า 10% กลับกลายเป็น AMD เร็วกว่า 10%

บางการทดสอบที่ผลต่างกัน 20 % ก็สลับขั้วแบบอีกตัวเร็วกว่า 20% เช่นกัน

RAM ของทั้งสองเครื่องดูคร่าวๆมีลักษณะคล้ายกันมากแต่มีจำนวนชิพต่างกัน โดยที่ได้มาใช้ทำการทดสอบแต่เดิม เครื่อง AMD มี memory module แบบ IRx16 ส่วนเครื่อง Intel ใช้แบบ IRx8

ราคาทั้งสองเครื่องต่างกัน 750 ดอลลาร์
แต่ราคาซื้อแรมใหม่ไม่เกิน 90 ดอลลาร์
ดังนั้นหากซื้อเครื่องถูกแล้วเปลี่ยน RAM จาก IRx16 มาเป็น IRx8 จะทำให้เครื่องถูกมีสมรรถนะเทียบเคียงเครื่องแพงโดยประหยัดงบได้ 660 ดอลลาร์ (ประมาณ 20,000 บาท)

การที่ RAM ทั้งสองแบบมีผลต่อความเร็วของคอมพิวเตอร์ต่างกันอย่างมากมายนั้นไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหาอยู่ที่ผู้ผลิตปิดบังข้อมูล ไม่ใส่ข้อมูลเหล่านี้ไว้ในสเปคที่แจ้งให้ผู้บริโภคทราบ
ผู้บริโภคจะไม่มีทางรู้เลยว่า RAM ที่มากับเครื่องเป็นแบบไหน จนกว่าจะแกะเครื่องเอา RAM ออกมาดู

ส่วนที่น่ากลัวที่สุดคือ อาจมีบริษัทที่เอาเครื่องที่ใช้ IRx8 เริ่มทำตลาดเพื่อให้ลูกค้าสายทำคอนเทนต์วัดความเร็ว เบนช์มาร์ค ต่างๆให้คนทั่วไปรับรู้ก่อน
แล้วหลังจากนั้นเริ่มแอบเปลี่ยน RAM ในเครื่องล็อตถัดมา ที่เป็นรุ่นเดียวกัน ราคาเดียวกัน ขายช่องทางเดียวกัน จาก IRx8 เป็น IRx16 ซึ่งมีผลให้ประสิทธิภาพเครื่องลดลงไม่น้อยกว่า 10% โดยทำแบบเงียบๆ ไม่บอกให้ผู้บริโภครู้

Linus แนะนำว่า ปัญหานี้ควรต้องถูกแก้ไข ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ทุกรายควรต้องระบุสเปคความหนาแน่นของ RAM ให้ผู้บริโภคทราบ

ที่มา Linus Tech Tips

Get latest news from Blognone